Ebédbefizetés

A következő napi ebéd lemondását reggel 8-10-ig a Polgármesteri Hivatalban, a 06-20-9125070-es telefonszámon vagy a email címen tudják megtenni.

Pomáz Város Önkormányzata,
Étkezési alszámla:
10403057-50485456-57481606
Számlavezető bank: K&H Bank

Az átutalás közleményében kérjük feltüntetni az aktuális havi kiállított számla azonosítóját, a gyermek nevét, osztályát és az iskola nevét rövidítve.

Sashegyi Sándor Alapítvány
Adószám: 19180818-1-13
Köszönjük adója 1%-át!

Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról

Az írásbelire külön behívót nem küldünk.

 • Az írásbeli vizsga 2023. január 21-én 10 órakor kezdődik a magyar nyelvi feladatlap kitöltésével (45 perc), és 11 órakor folytatódik a matematika feladatlappal (45 perc). Közötte 15 perc szünet van, amikor a tanulók elhagyhatják a vizsgatermet.
 • Kérjük, hogy 30 perccel a vizsga megkezdése előtt érkezzenek meg, tehát legkésőbb 9.30-kor! 9 óra előtt azonban az épület zárva van.
 • A vizsgázó feltétlenül hozzon magával személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt.
 • Az épületbe lehetőleg csak a vizsgázó tanulók lépjenek be, így kérjük a szülőket, a kapuban búcsúzzanak el gyermekeiktől.
 • A pontos vizsgabeosztás a bejáratnál lesz feltüntetve, tanulóink segítenek az épületben való tájékozódásban.
 • Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
 • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
 • A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
 • Mindezen eszközökön és némi enni-innivalón kívül nem lehet semmi a tanuló padján, a terem kijelölt részén kell a kabátokat, táskákat, mobiltelefonokat elhelyezni.
 • Azok a vizsgázók, akik önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok miatt nem tudtak részt venni a vizsgán, a január 31-i pótnapon vizsgázhatnak.
 • Az SNI-s, BTM-es tanulókat igazgatói határozatban értesítettük a vizsga során nekik járó mentességekről és kedvezményekről.
 • Az írásbeli dolgozatok megtekintése és az értékelő lapok átadása iskolánkban: 2023.01.26. 8:00 – 17:00. A dolgozatokról felvétel készíthető, fénymásolást nem tudunk biztosítani.
 • A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Sikeres felvételi vizsgát kíván a Sashegyi!

Angol nyelvi verseny

Ebben az évben is megrendeztük az Angol nyelvi versenyt a 6. évfolyam számára. Tesztet írtak a diákok, ez alapján mértük a nyelvtani és lexikai tudásukat angolból. Az eredmény:

3. helyezettek:

 • Lacatus István, 6. c.
 • Miklós Maja, 6.b.
 • Nyitrai Vince, 6. a.
 • Révész Benedek, 6. a.

2. helyezettek:

 • Győrvári Ádám, 6. a.
 • Hajducsi Levente, 6. a.

1. helyezett:

 • Homonyik Patrik, 6. a.

Gratulálunk a szép teljesítményükhöz!

Rácz Melinda és Ferencsik Rita

Nyílt napok leendő elsősöknek

Sulifilm - 2022

Tisztelt Szülők!

Iskolánk a nyári szünetben az alábbi időpontokban tart ügyeletet:

 • 06.29. (szerda) 9-13 óráig
 • 07.13. (szerda) 9-13 óráig
 • 07.27. (szerda) 9-13 óráig
 • 08.10. (szerda) 9-13 óráig

Tanulói ügyintézés (iskolalátogatási igazolás, bizonyítványok átvétele, stb.) csak a fenti időpontokban lehetséges.

Erdélyi 5 napos kirándulás a Határtalanul program keretében hetedikeseknek (2022. május)

2022 májusában a hetedikes évfolyammal Erdélyt jártuk 5 napon keresztül. Nagyon sok helyre eljutottunk, a megtett több, mint 1800 km során. Az utat megelőzően az évfolyamnak előkészítő órát tartottunk, illetve földrajz és történelem órákon szintén készültünk előzetes tudás átadásával.

Első erdélyi napunk egy rövid megállóval indult: a Király-hágó területén léptünk be Erdély kapuján. Majd Bánffyhunyadon a 13. századi református templomot ismertük meg helyi vezetőnk bemutatásával. Délután értünk Kolozsvárra, ahol a városban sétálva a főbb látnivalókat ismertük meg. Főleg Mátyás király szobra és szülőháza tett mély benyomást a gyerekekre. Szállásunk Nagyenyeden volt.

A második napunk igazán mozgalmasan zajlott. A reggelt egy nagyon szép, izgalmas helyen kezdtük, a Tordai hasadékot jártuk végig. Libasorban (és kapaszkodva) menve a sziklák szélén, nézve a gyönyörű kilátást a mészkő szirtekre, átmenve függő hidakon, igazán nagy élményt jelentett. Ez csak fokozódott, amikor a Tordai sóbányában jártunk, mely Erdély leghíresebb látványossága, illetve Európában is egyedülálló hely. Délután Korondon volt nézelődési és vásárlási lehetőségünk a helyi fazekas termékek, egyéb portékák között. Este érkeztünk a szállásunkra Farkaslakára, ahol 2 éjjelt töltöttünk el.

Harmadik napon folytatódtak az élmények a Békás-szoros végig járásával, és természetesen a Gyilkos-tó sem maradt ki, mely helyszín szintén különleges Erdélyben. Ezután Güdüc település környékén vehettünk részt egy igazi természetközeli falatozáson. Erdő szélén, a medveleshez közel helyi, házi finomságokat kaptunk, a gyerekek nagy örömére. Ezt a napot Székelyudvarhelyen zártuk, ahol a várost magunk bejárhattuk, és megemlékezést is tartottunk a Nemzeti szoborpark területén. Különleges élményt adott a gyermekeknek, hogy olyan városban jártunk, ahol a magyarság 95%-os arányú.

A negyedik napon újra útra keltünk csomagokkal, hiszen szállásunk máshol volt. Délelőtt folyamán Székelykeresztúron ellátogattunk „Petőfi sírjához” és a „Petőfi körtefához”, az ezekhez kötődő legendákat elevenítettük fel, verseket szavaltunk. Megnéztük azt a házat is, ahol híres költőnk az eltűnése előtti utolsó éjszakáját töltötte. Fehéregyháza határában tisztelegtünk Ispánkútnál, Petőfi Sándor feltételezett elestének helyén felállított Petőfi-emlékműnél. Letettük iskolánk koszorúját is. Ezután Segesvárra érkeztünk, mely színes, izgalmas város és világörökségi oltalom alatt is áll. Városnézésünk során a szász építészet emlékeivel találkoztunk. Aznapi utolsó állomásunk Nagyszeben volt. Ez a gyönyörű város az óriási főterével mindenki emlékeiben megmaradt főleg, hogy megálltunk a híres „Hazugok hídján” is. Estefelé Dévára érkeztünk, és az utolsó szálláshelyet elfoglaltuk. Este a helyi gyerekekkel közös focimeccsre is sor került.

Utolsó napunk Déván indult. Látogatást tettünk a Szent Ferenc Alapítványnál, ahol szegény sorsú gyermekeket nevelnek családi körülmények között, Böjte Csaba vezetésével. Az iskolánkban összegyűjtött adományunkat átadtuk és nagy figyelemmel, csöndben és elgondolkozva hallgattuk a helyi kislányt, aki elmesélte életét, körülményeit. Déva után Vajdahunyadra érkeztünk a „Várak királyához”, a Hunyadi-Bethlen kastélyhoz. Az impozáns várkastély látványa méltó volt erdélyi utunk befejezéséhez.

Ez az utazás mindenkinek maradandó élményt jelentett. Visszanézve a fotókat, megbeszéltük benyomásainkat és megállapítottuk, hogy milyen sokat jelent, mennyire más érzés olyan helyen járni, amiről eddig csak hallottunk, illetve tanultunk.

Patai Orsolya, osztályfőnök 7.b

Sashegyisek képzőművészeti eredményei

Az iskolánk egyik arculatát meghatározó művészeti nevelés kiemelt rendezvénye az Izbégi Általános Iskolában évente megrendezett tankerületi rajzversenyen való megmérettetés. A szervezők és a rajzpályázat témáját kijelölő és értékelő művészek évről-évre újszerű feladat elé állítják a kollégákat és a tanulókat egyaránt. A megszokottól eltérő vizuális szemléletből kiindulni és azt a gyermekek számára lefordítani nem könnyű feladat nekünk, pedagógusoknak sem.

A kiinduló pont idén a jól ismert népdal volt: „Indulj el egy úton, én is egy másikon...”. De, hogy ez az út merre tart, kinek hova kanyarodik, milyen „tájakon” vezet az már a diákok és a felkészítő tanárok fantáziájára lett bízva. Mindez vezethetett modern zenei vagy népdalokon keresztül, esetleg más képzőművészeti hatás, illusztráció által is.

A szentendrei iskola kedves, ünnepi kiállításmegnyitó műsora vezette be a meghívottakat a művészet rejtélyes világba. Betekintésnek kiemelünk néhány gondolatot az ottani diákok tolmácsolásával elhangozottakból:

„A művészet szerepe most is ugyanaz, mint ezer évvel ezelőtt: segít elviselni a bajokat. Az emberi természethez örök időktől kötődik a költészet, a zene, a festészet és a szobrászat. A művészet a veszteségeket úgy jeleníti meg, hogy abból újabb értékek keletkeznek…A rajz nem akkor keletkezik, amikor a papíron valami látszik. Olvasással, megértéssel és megérzéssel – nagy szóval élve: a belső látással kezdődik”.

Idén 130 pályamű érkezett a Szentendre és környéki intézményekből a rajzversenyre. A független zsűri neves alkotó művészekből állt: Istók Bernadett szentendrei festőművész, Farkas Bori textiltervező iparművész és Kaszai Krisztina művésztanár. A szervezők 29 díjat osztottak ki 2 kategóriában: színes, illetve fekete-fehér szabadon választott technikában a meghirdetett 3 korcsoportban. Két alapvető szempont határozta meg az értékelést: a gondolatok közlése, és az érzéseket kifejező egyéni, sajátos technika. Sashegyis diákjaink 6 díjat hoztak haza.

Mi, sashegyisek, megragadtuk az alkalmat, hogy a kiállított gyerekmunkák között sétáló, a szentendrei Virág-Galériában is kiállító festőművész, Istók Bernadett maga mondjon néhány szót a gyerekeknek saját alkotásaikról. Kiemelve néhány példát a sashegyis diákjaink festményeinél, grafikáinál elhangzó röpke képelemzésekből, a művésznő kedves, személyes gondolataiból: „humor, örök érvényű mondanivaló, arról, hogy nem minden a pénz…., utak, döntések előtt állunk magunk is…, a tökéletes térkitöltés, kompozíció, a dekoratív vagy meghökkentő látvány…, az expresszív vagy éppen visszafogott színhasználat, az aprólékos képkidolgozás,… illetve az egyik textiltervezés felé haladó gyermekmunkáról leolvasható filozófikus gondolat: az élet útvesztője – nem láthatjuk sem az elejét, sem a végét…).

A művésznő gyermekmunkák tiszteletét átható szemlélete, és szeretetteljes értékelő szavai akár meghatározó lépcsőfokok lehetnek kis diákjaink művészeti nevelésében.

„Próbálj odafigyeléssel mesét írni vagy festeni, rajzolni – nem azzal a szándékkal, hogy megmutasd másoknak, inkább hogy tudatosan szembe nézz önmagaddal. Igazi éned egyetlen vonalban megmutatkozik…. A mese, a rajzolás játék, hit és lélek. Mosoly mindenki lelkére. A mese gyógyír, befelé és kifelé is gyógyít.”

Ezeket a gondolatokat osztották meg az ottani tanárok, művészek és kisdiákok velünk, melyek számunkra és a további munkákra is meghatározó szemlélet lehet. Mivel a beadott pályamunkák száma iskolánként idén rendhagyó módon 30 darabra lettek maximalizálva, így a benyújtott alkotásokból házi zsűrizéssel további 17 arany minősítést osztottunk ki elsőtől 7. osztályig. A kiváló alkotásokat aranyoklevéllel és a pomázi ICO Zrt. jóvoltából rajzeszközzel is tudtuk jutalmazni, ezúttal is megköszönve azt.

További 30 gyerekmunkát jutalmaztunk elismerő oklevéllel. Minden pályamű kikerült iskolánk folyosógalériájára, a legkiemelkedőbb munkák felkerültek a honlapra, ahol mindenki megtekintheti. Gratulálunk a díjazottaknak, köszönjük a felkészítő tanároknak, hogy inspirációjukkal segítették a diákokat képzeletük különleges világába kalauzolni, az egyedi alkotásokkal iskolánk falai közé művészeti élményt varázsolni.

Hlavacska Orsolya, rajztanár

Tudósok a Sashegyiben – Dr Raátz Judit

A Magyar Tudományos Akadémia Középiskolai Alumni Programjának keretében tavasszal több híres tudós is ellátogatott intézményünkbe, hogy egy-egy előadás keretében mutassa be gimnazistáink számára a tudomány világának szépségét és lenyűgözőségét. 2022. máj. 11-én 10 órakor dr Raátz Judit főiskolai docens, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, valamint a Mai Magyar Nyelvi tanszék oktatója volt a vendégünk.

Dr Raátz Judit több kutatási területen is biztonsággal mozog, a leíró nyelvészettől a kommunikációtan át a retorikáig, miközben a diákok leginkább a tankönyvek fedőlapjáról ismerhetik a nevét. Ezúttal a tanárnő a szívéhez legközelebb eső témát, a névtant választotta ki előadása témájául. A névtan szó – köszönhetően Slíz Mariann korábbi előadásának – ismerősen csengett a diákok számára, hiszen márciusban már megismerkedhettünk az alapokkal. Akkor a Teleki-Wattay Művészeti Iskola Hangversenytermében tartott rendhagyó órán a névadás történetével foglalkoztunk. Abban a negyvenöt percben lehetőségünk volt áttekinteni a témát az ősi magyar kortól egészen napjainkig. Megtudtuk, hogy míg annak idején az ártó szellemek elkerülése érdekében gyakran adták a csecsemőnek a „Nemvaló, Mavagy” neveket, manapság már szigorú szabályok szerint választható új keresztnév a gyermekek számára.

Raátz tanárnő innen folytatta a névtanos ismeretek átadását. Slíz Mariannal egyeztetve pontosan tudta, hogy meddig jutottunk, így ő az említett mai névadási szabályokkal, illetve a névadás során figyelembe veendő szempontokkal foglalkozott az előadásán, amit szintén a Teleki-Wattay Művészeti Iskola Hangversenytermében tartott meg. Negyvenöt perces óráján megismerkedhettünk a legfrissebb statisztikai adatokkal, megtudtuk, hogy modern névadásunk milyen forrásokból táplálkozik, és tisztáztuk a legalapvetőbb kikötéseket a névválasztásnál. Érdekesség megtanultuk például, hogy hazánkban a nők női nevet, a férfiak pedig férfinevet viselnek, nincs olyan változat, amely mindkét nem esetében elfogadható lenne. Ugyancsak figyelemreméltó adat, hogy a tavalyi, hatszázhatvan névváltoztatási kérelemből csupán száztíz ment át a névellenőrző bizottság rostáján. A tanárnő előadásából kitűnt, hogy bár a nevek folyamatosan változnak, a hagyományok őrzése is állandó elemnek tűnik a névtörténetben. Ez utóbbi vonás főleg a fiúneveknél domináns.

A diákok igazán élvezték az előadást, különösen hálásak voltak a tanárnő által bemutatott konkrét példákért. Emlékezetes pillanat volt, amikor kiderült, hogy Herceg keresztnév is adható Magyarországon, de csupán akkor, ha a szülők egy bizonyos kisebbséghez tartoznak, és hogy bizony olyan is akadt tavaly, aki gyermekének a Pandémia nevet szerette volna adni, ám ezt a kérését az engedélyező bizottság elutasította.

Nagyon szépen köszönjük mind a Magyar Tudományos Akadémiának, mind a tanárnőnek a lehetőséget! Általa kicsit kézzelfoghatóbbá és mindenképp sokkal élvezhetőbbé vált tanulóink számára az egyébként száraznak és kifejezetten nehéznek tartott nyelvészet.

Tudósok a Sashegyiben – Gyarmati G. Péter

A Magyar Tudományos Akadémia Középiskolai Alumni Programjának hála, idén tavasszal több tudóst is köszönthettünk intézményünk falai között. Nem is olyan régen Dr Prószéky Gábor informatikus nyelvész látogatott el hozzánk, aki a számítógépek nyelvre, kommunikációra tanításának témájával már előkészítette a talajt az eheti előadáshoz. Ezúttal, 2022. máj. 12-én 10 órakor Dr Gyarmati G. Péter professor emeritus, matematikus volt a vendégünk. A tanár úr – aki jelenleg visszavonultan tevékenykedik, de az MTA köztestületének tagja – szakterületének számít a számítógép hálózatok biztonsági és megbízhatósági kérdéseivel való foglalatoskodás, így nem csoda, hogy hozzánk is hasonló témával, a digitális kor kérdéseivel érkezett.

Az előadásra – mivel iskolánkban nem áll rendelkezésre akkora tér, hogy mindegyik gimnáziumi osztályunk helyet kaphasson – a Teleky–Wattay Művészeti Iskola Hangversenytermében került sor. Gyarmati tanár úr könnyed stílusú előadása során a mindennapi életből vett példák segítségével tekintettük át, hogy a digitális kornak milyen vívmányi is jellemzők a 21. századra, amelyben élünk. Számos tárgy képi megjelenítésén keresztül nézhettük végig, hogy milyen fejlődés zajlott le ezen a területen az elmúlt fél évszázadban. Szó volt robotokról, drónokról, automata rendszerekről, mesterséges intelligenciáról, megtudtuk, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak az elektromos autóknak, hallottunk önvezetésről, megismerkedtünk a számítástechnika legmodernebb vívmányaival, miközben gyakoroltuk a fejben számolást, és áttekintettük a digitális kor felé vezető különböző forradalmi hullámokat. Legemlékezetesebbek talán a robotika vívmányai voltak, ahol kiderült például, hogy ma már létezik olyan Rubik-kocka is, amely képes önmagát kitekerni és összerakni. Azt is érdekes volt látni, hogy az egyes tudományterületek milyen összefüggéseket mutatnak, hiszen ez a fajta interdiszciplinaritás ráébresztette a tanulókat, hogy nem a tantárgyak a fontosak az iskolában, hanem a tudás.

A rendhagyó informatika, illetve matematika órán nagyon élvezték a diákok, hogy folyamatosan módjukban állt reflektálni a témára, miközben talán egy kicsit jobban megértették azt a kort, amelyben mindennapjaikat élik, éljük. A negyvenöt perces előadást követő órarendi órán – bár már Gyarmati Péter nélkül –, de tovább beszélgettünk a tanulókkal az általuk jól, és egyetlenként ismert digitális világ, és a tanárok által megtapasztalt analóg világ különbségeiről.

Nagyon szépen köszönjük mind a Magyar Tudományos Akadémiának, mind a tanár úrnak a lehetőséget!

Tudósok a Sashegyiben – Gyarmati G. Péter

A Magyar Tudományos Akadémia Középiskolai Alumni Programjának hála, idén tavasszal több tudóst is köszönthettünk intézményünk falai között. Nem is olyan régen Dr Prószéky Gábor informatikus nyelvész látogatott el hozzánk, aki a számítógépek nyelvre, kommunikációra tanításának témájával már előkészítette a talajt az eheti előadáshoz. Ezúttal, 2022. máj. 12-én 10 órakor Dr Gyarmati G. Péter professor emeritus, matematikus volt a vendégünk. A tanár úr – aki jelenleg visszavonultan tevékenykedik, de az MTA köztestületének tagja – szakterületének számít a számítógép hálózatok biztonsági és megbízhatósági kérdéseivel való foglalatoskodás, így nem csoda, hogy hozzánk is hasonló témával, a digitális kor kérdéseivel érkezett.

Az előadásra – mivel iskolánkban nem áll rendelkezésre akkora tér, hogy mindegyik gimnáziumi osztályunk helyet kaphasson – a Teleky–Wattay Művészeti Iskola Hangversenytermében került sor. Gyarmati tanár úr könnyed stílusú előadása során a mindennapi életből vett példák segítségével tekintettük át, hogy a digitális kornak milyen vívmányi is jellemzők a 21. századra, amelyben élünk. Számos tárgy képi megjelenítésén keresztül nézhettük végig, hogy milyen fejlődés zajlott le ezen a területen az elmúlt fél évszázadban. Szó volt robotokról, drónokról, automata rendszerekről, mesterséges intelligenciáról, megtudtuk, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak az elektromos autóknak, hallottunk önvezetésről, megismerkedtünk a számítástechnika legmodernebb vívmányaival, miközben gyakoroltuk a fejben számolást, és áttekintettük a digitális kor felé vezető különböző forradalmi hullámokat. Legemlékezetesebbek talán a robotika vívmányai voltak, ahol kiderült például, hogy ma már létezik olyan Rubik-kocka is, amely képes önmagát kitekerni és összerakni. Azt is érdekes volt látni, hogy az egyes tudományterületek milyen összefüggéseket mutatnak, hiszen ez a fajta interdiszciplinaritás ráébresztette a tanulókat, hogy nem a tantárgyak a fontosak az iskolában, hanem a tudás.

A rendhagyó informatika, illetve matematika órán nagyon élvezték a diákok, hogy folyamatosan módjukban állt reflektálni a témára, miközben talán egy kicsit jobban megértették azt a kort, amelyben mindennapjaikat élik, éljük. A negyvenöt perces előadást követő órarendi órán – bár már Gyarmati Péter nélkül –, de tovább beszélgettünk a tanulókkal az általuk jól, és egyetlenként ismert digitális világ, és a tanárok által megtapasztalt analóg világ különbségeiről.

Nagyon szépen köszönjük mind a Magyar Tudományos Akadémiának, mind a tanár úrnak a lehetőséget!

2022 - KIFIR egyeztetett felvételi jegyzék

hivatalos végeredmény (a felvételt nyertek listája)

Kirándulás Sopronban

Sopron az ország legősibb ékszervárosa. 1921. december 14-én rendezték meg azt az országgyűlést, amellyel a várost hivatalosan is Magyarországhoz csatolták. Úgy is szokták emlegetni, hogy a „leghűségesebb város”.

Utoljára 2017-ben jártam a városban, de akkor nem volt alkalmam mindent megnézni, ezért is örültem nagyon a lehetőségnek. A gimnáziumi iskolatársaimmal már hetek óta készültünk és eszméletlenül vártuk a kirándulást. Az indulás napján reggel 8:45-kor találkoztunk a Keleti pályaudvar főbejáratánál, ekkor már nagyon izgultunk, hogy vajon milyen kalandok fognak ránk várni. A vonatút rendkívül jó hangulatban telt, jókat nevettünk és beszélgettünk. Fertőszentmiklósnál szálltunk le, majd az Esterházy-kastélyhoz sétáltunk. Nagyon sok új érdekes dolgot tudtunk meg az Esterházy családról és magáról az épületről is.

Számomra meglepő volt, hogy Esterházy Antal, a család egyik tagja a mai napig ott él az egyik lakosztályban. A tárlatvezetés után ismét visszaindultunk az állomásra, majd Sopron városa felé vettük az irányt. 17 óra körül meg is érkeztünk a szállásunkra, a Soproni Szakképzési Centrum Kollégiumába. A szállással is teljesen meg voltunk elégedve. Vacsorára pizzát ettünk és hosszasan beszélgettünk. Reggel 8:30 -kor ébredtünk és 9-re el is készültünk, kezdetét vette az aznapi programsorozat. Egy csapatjátékban vehettünk részt, ami rendkívül izgalmas volt. Nekem azért is nagyon tetszett, mert nem a megszokott baráti közegünkkel voltunk egy csapatban, hanem vegyesen. Én nagyon örültem ennek, mert így más diáktársaimat is jobban megismerhettem. A játék nyertesei egy süteményezést nyertek a pomázi Maroni cukrászdában. Majd a városnézés után megebédeltünk, ezután három program közül választhattunk: bobozás, közös séta, beszélgetés és játék (csocsó, billiárd) a kollégiumban. A programok után elindultunk az állomásra és kezdetét vette a hazautazás.

A legszebb élményem az Esterházy-kastély volt, mert ennyire részletesen még nem volt lehetőségem megnézni. Az egész kirándulás egy fantasztikus élmény volt számomra. Egy eszméletlenül jó lehetőség volt, az élmények és kirándulások mellett volt alkalmunk jobban megismerni egymást. Új barátságok kötődtek, olyanokkal is beszéltünk, akikkel eddig még nem igazán. Mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy ez is egy olyan emlék, amit örökké a szívünkben fogunk őrizni.

Szokó Cintia 11. osztályos tanuló

Tovább a képekre

Elsős beiratkozás, 2022/23

Kedves Márciusi Forradalomra Emlékező Diákok és Szülők!

Balázs József beszámolója: „2022. március 11-én rendhagyó módon emlékeztünk meg az 1848-as forradalomról. Videós műsorokat készítettünk, melyek létrejöttében Horváth Mónika tanárnő és Pápai Péter tanár úr oroszlánrészt vállalt. A műsorokban a mindig eleven ötödik osztályos tanulók mellett igen lelkes gimnazisták is szerepet vállaltak. A megemlékezés mellett két játékos feladatot is terveztünk. Az iskola épületén belül kihelyezett 18 sorszámozott képet kellett a tanulóknak megkeresniük, helyes sorrendben felírniuk, és a tanári előtt lévő dobozba beledobniuk. Emellett a nagyobbak egy online kvízt is kitölthettek, mely Schnedier Szilvia tanárnő segítségével készült el. Minden résztvevő diák és kolléga munkáját ezúton is köszönöm, s a hosszú hétvégére testet-lelket felfrissítő pihenést kívánok!”

„Szeressük ezt a földet!” - Sashegyi Sándor

Tovább a képekre

Ötödikesek

Gimnazisták

Ideiglenes felvételi jegyzék, 2022/23

Az alapvető jogok biztosának felhívása a gyermekek oktatáshoz való jogának a pedagógus sztrájk alatti érvényesülése érdekében

Kedves Zeneszerető, Népdalokért Rajongó, Énekszóra Vágyakozó Diákok és Szülők,

Horváth Mónika beszámolója: „2022. március 1-én, a naptári tavasz első napján, egy év kihagyás után megtarthattuk az alsós iskolai népdalversenyt. A szép, napsütéses napon 74 dalos kedvű, ünneplőbe öltözött lány és fiú énekelte el választott magyar népdalait. A kéttagú zsűri bronz, ezüst, arany és kiemelt arany minősítésben részesítette a bátor versenyzőket, akik közül páran az Izbégen megrendezésre kerülő területi fordulón képviselik majd iskolánkat. Szeretettel gratulálunk minden résztvevőnek!”

„Szeressük ezt a földet!” - Sashegyi Sándor

Tovább a képekre

Lukács János Képzőművészeti Emlékverseny a Sashegyiben

A művészeti nevelés egyik kiemelkedő arculata iskolánknak. Több éves hagyományunk a Lukács János (egykori festőművész kollégánk) tiszteletére rendezett házi rajzverseny. Idén ez iskolánk, a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 120 éves évfordulójához is kapcsolódott.

A „Mit rejt a barlang? – Sárkányok titokzatos világa” című rajzpályázatra közel 170 pályamű érkezett be, mely által a diákok közelebb kerülhettek Sashegyi Sándor emlékéhez és a régészet világához. Egyúttal ez jó lehetőség volt a természetszeretet mélyítésére is.

Egy kollegánk így vezette be a gyerekeket helytörténetbe ágyazva a Pilis szépségeit bemutató világba:

„A pomáz környéki hegyeket, völgyeket járva számos érdekes sziklaüreget, barlangot találunk. Ilyen a Holdvilág-árok, ahol Sashegyi Sándor fő régészeti kutatásait végezte a régi magyarok legendás nyomait keresve. A ma is látható sziklába vájt titokzatos üregekben ősi kőbabát talált, melynek másolata Sashegyi sírját díszíti a pomázi református temetőben.

A Pilis hegység hatalmas barlangjai pedig régi korok félelmetes állatainak (akár sárkányok) búvóhelyei voltak, amelyek ma már kihaltak, de rábukkanhatunk még nyomaikra, csontjaikra...”

Ezt a témát dolgozták fel a diákok különféle megközelítésben. Voltak, akik az iskolánk címerében is megjelenő sárkányt és az ötágú fát használták fel inspirációként, mások leleteket, kincseket kutattak, különleges lényeket jelenítettek meg. A középiskolások pedig a „Sárkányok a nagyvárosban” téri, perspektivikus megjelenítésével foglalkoztak. Változatos technikájú pályaművek születtek (akvarellel, porpasztellel, szénnel, grafitrúddal) az első osztályosoktól egészen a 11. évfolyamig. A legszebbeket oklevéllel, illetve rajzeszközzel is jutalmazta a zsűri.

Minden pályamű kikerült iskolánk folyosógalériájára, a legkiemelkedőbb munkák felkerültek a honlapra, ahol mindenki megtekintheti.

Gratulálunk a díjazottaknak, köszönjük a felkészítő tanároknak, hogy inspirációjukkal segítették a diákokat képzeletük különleges világába kalauzolni, az egyedi alkotásokkal iskolánk falai közé művészeti élményt varázsolni.

Hlavacska Orsolya rajztanár

Tovább a képekre

A verseny díjazottjai a következők:

I. évfolyam:

 • 1. helyezett: Várszegi Zsombor 1.b
 • 2. helyezett: Révész Viktória 1.b
 • 3. helyezett: Bacsó Áron 1.b

Különdíjban részesültek: Beke Tamás, Jeges Dénes, Vida Veronika, Dobszay Lívia, Fekete Botond 1.b-sek

II. évfolyam:

 • 1. helyezett: Hegyesi Réka 2.b
 • 2. helyezett: Varró Gabriella 2.a
 • 3. helyezett: Szedlák Dorka 2.b

Különdíjban részesültek: Valentin Regőci Éva, Kurucz Csenge.

III . évfolyam:

 • 1. helyezett: Sipos Béla 3.a
 • 2. helyezett: Horváth Zoé 3.a
 • 3. helyezett: Kacsó Lóránt 3.a

Különdíjban részesültek: Daru Panka 3.a, Kazsik Zsigmond 3.b, Ádor Luca 3.b, Pozsik Donát 3.a

IV. évfolyam:

 • 1. helyezett: Jakab Lili 4.b
 • 2. helyezett: Török Elina 4.b
 • 3. helyezett: Mármarosi Dávid 4.a

Különdíjban részesültek: Fejér Mátyás 4.a, Rádli Júlia 4.b, Szakál Tibor 4.a

V. évfolyam:

 • 1. helyezett: Kazsik Abigél 5. a,
 • 2. helyezett: Lannert Balázs 5.b,
 • 3. helyezett: Balogh-Kaszala Balázs 5.a

Különdíjban részesültek: Németh Janka 5.a, Márton Hunor 5.a, Beke András 5.a, Palik Béla 5.c

VI. évfolyam:

 • 1. helyezett: Faházi Márton 6.a
 • 2. helyezett: Vörös Veronika 6.a
 • 3. helyezett: Nagy Bálint 6.b

Különdíjban részesültek: Molnár Zétény 6.b, Katyina Miklós 6.b

VII. évfolyam:

 • 1. helyezett: Huszti Janka 7.b
 • 2. helyezett: Árvai Dóra 7.a
 • 3. helyezett: Nagy Bora Gréta 7.c

Különdíjban részesült: Kiss Ilona 7.a

VIII. évfolyam:

 • 1. helyezett: Baka Luca 8.b
 • 2. helyezett: Faházi Boglárka 8.b
 • 3. helyezett: Bíró Dalma 8.b

Különdíjban részesültek: Titton Bence 8.b, Tarbuza Harmath Anna 8.a, Kis Milán 8.a

IX. évfolyam:

 • 1. helyezett: Morvai Borbála
 • 2. helyezett: Kurfis Dóra
 • 3. helyezett: Magyar Zsombor

Különdíjban részesült: Balogh András

X. évfolyam:

 • 1. helyezett: Kovács Anna
 • 2. helyezett: Keserű Klementina

XI. évfolyam:

 • 1. helyezett: Kiss Lilla
 • 2. helyezett: Dóczi Alida
 • 3. helyezett: Mosolygó Virág

Különdíjban részesültek: Kérészi Dominik, Fodor Szonja

XII. évfolyam:

 • 1. helyezett: Gujka Vivien
 • 2. helyezett: Dudás Dóra
 • 3. helyezett: Rudas Zsófia

Különdíjban részesült: Rikker Krisztina

A zsűri tagjai voltak: Hlavacska Orsolya, Seres János, Haranginé Csuta Anna.

Gratulálunk a helyezetteknek és a felkészítő tanároknak!

Középfokú felvételi eljárás - Szóbeli felvételi beosztás

Az alábbi táblázatban található a szóbeli felvételi beosztás. Kérjük, hogy a tanuló a vizsga kezdeténél 20 perccel korábban érkezzen meg!

A vizsga menete:

 • általános beszélgetés
 • a magyar/történelem tagozatra felvételizőknek egy rövid szöveg értő felolvasása
 • tételhúzás a választott tagozatnak megfelelően
  • Amennyiben mindkét tagozatunkat megjelölte, kihúzza a másik vizsgatételt is.

Kérjük, hozza magával a vizsgázó (tagozatválasztástól függetlenül) a magyar-, a történelem-, a matematika-, és az angolfüzetét!

Kérjük, figyeljenek oda biztonság szabályok betartására:

 • Szülők csak a bejáratig kísérhetik a gyermeküket.
 • Az épületben lesznek segítők, akik a vizsga helyszínére kísérik a felvételizőket.
 • A bejáratnál testhőmérsékletet mérünk és kézfertőtlenítés történik.
 • A vizsgateremben is lesz kötelező kézfertőtlenítés.
 • A vizsgatermen kívül mindenhol kötelező a maszkviselés, de ajánljuk, hogy a vizsgázó a teremben is viselje.

Sikeres vizsgázást kívánunk!

Tovább a beosztásra...

1.a Iskolakuckó - Bemutatkozás

1.b Iskolakuckó - Bemutatkozás

Frissítés

A központi írásbeli dolgozatokat január 27-én, csütörtökön 9-17 óráig lehet megtekinteni!

Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról

 • Az írásbeli vizsga 2022. január 22-én 10 órakor kezdődik a magyar nyelvi feladatlap kitöltésével (45 perc), és 11 órakor folytatódik a matematika feladatlappal (45 perc). Közötte 15 perc szünet van, amikor a tanulók elhagyhatják a vizsgatermet.
 • Kérjük, hogy 30 perccel a vizsga megkezdése előtt érkezzenek meg, tehát legkésőbb 9.30-kor! 9 óra előtt azonban az épület zárva van.
 • A vizsgázó feltétlenül hozzon magával személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt.
 • Az épületbe csak a vizsgázó tanulók léphetnek be a jogszabály szerint, így kérjük a szülőket, a kapuban búcsúzzanak el gyermekeiktől.
 • A pontos vizsgabeosztás a bejáratnál lesz feltüntetve, tanulóink segítenek az épületben való tájékozódásban.
 • Belépéskor a testhőmérséklet-mérés és a kézfertőtlenítés kötelező.
 • Az épületben kötelező a maszkhasználat, a vizsgák alatt ajánlott, de nem kötelező.
 • A vizsgatermekben maximum 10 fő tartózkodik 1,5 m távolság biztosításával.
 • Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
 • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
 • A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
 • Mindezen eszközökön és némi enni-innivalón kívül nem lehet semmi a tanuló padján, a terem kijelölt részén kell a kabátokat, táskákat, mobiltelefonokat elhelyezni.
 • Azok a vizsgázók, akik önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok miatt nem tudtak részt venni a vizsgán, a január 27-i pótnapon vizsgázhatnak.
 • Akik igazoltan Covid-fertőzés miatt nem tudtak vizsgázni sem január 22-én, sem jan. 27-én, február 4-én pótolhatják vizsgájukat. Az előző írásbeli vizsgákon alapos ok miatt meg nem jelenő vizsgázók 2022. január 28. (péntek)16 óráig elektronikus úton, írásban jelezhetik részvételi szándékukat a 2. pótnapra.
 • A tanulók a vizsga előtt és után is tájékoztatást kapnak a kiértékelt vizsgadolgozatok megtekintésének helyéről és idejéről.
 • Az SNI-s, BTM-es tanulókat igazgatói határozatban értesítettük a vizsga során nekik járó mentességekről és kedvezményekről.

Sikeres felvételi vizsgát kíván a Sashegyi!

Angol Nyelvű Versmondó Verseny 2021

Először a Sashegyi Iskola történetében 2021. december 8-án délután megrendeztük a felső-tagozatosok angol nyelvű versmondó versenyét. Az eseményen 5-6. és 7-8. osztályos tanulók vettek részt. Összesen 20 tanuló jött el és mutatta be a zsűrinek megtanult versét. A gyerekek nagyon ügyesek voltak, az alábbi helyezéseket érték el.

5-6 osztályosok

 • 1. hely Ferencz Liliána (6a)
 • 1. hely Papucsek Sarolta (5b)
 • 2. hely Szentmiklóssy Vera (5a)
 • 3. hely Miklós Maja (5b)

Különdíj: Lacatus István (5c)

7-8 osztályosok

 • 1. hely Herpai Luca (8b)
 • 2. hely Szentmiklóssy Anna (8b)
 • 3. hely Miszkuly Napsugár (8b)

Szívből gratulálunk a díjazottaknak a színvonalas előadásukért.

Továbbá gratulálunk minden bátor résztvevőnek, bízva abban, hogy a tapasztalatokból építkezve, jövőre is részt vesznek és ismét megmutatják tudásukat.

A három tagú zsűri, Szalai Lenke, Ruzsás Katalin, Kovács Ágnes a következő szempontok alapján értékelte az elhangzott szavalatokat. Figyelték a szöveghűséget, a művek üzenetének tolmácsolási módját, az érthető és szépen hangsúlyozott, ritmusos előadást, a kiejtést és a kiállást. Köszönjük a zsűri és a versenyre felkészítő angol szakos kollégák munkáját!

A versmondó verseny nagyon jó hangulatban zajlott, remélem, a gyerekek jövőre is éreznek majd motivációt ahhoz, hogy a következő évben, immár hagyományteremtő módon ismét részt vegyenek az eseményen.

Szeretettel várunk mindenkit, aki kedvet kapott a szavaláshoz!

Mindenkinek még egyszer köszönöm a megjelenést és az együttműködést.

Tovább a képekre

Vörösné Tóth Ildikó, szervező

Szalagavató 2021

Tovább a képekre

Barangolás Erdélyben

A buszunk 6 órakor gördült ki a pomázi Piactér macskaköveiről. Rengeteg várakozással és izgalommal tekintettünk erre az utazásra: Vajon mennyi esemény vár majd ránk? Vajon mennyi kulturális élménnyel leszünk gazdagabbak? Vajon mennyi közös kalandban lesz részünk? ... Ilyen és rengeteg ehhez hasonló kérdés kavargott fejünkben.

Hosszú, de fárasztó utazás után megérkeztünk első állomásunkra Aradra, meglátogattuk a Szabadság-szobrot, az Aradi vértanúk emlékművét, megemlékeztünk az 1848-as szabadságharc mozzanatairól, jelentőségéről. Utunkat Marosillye felé folytattuk, ahol meglátogattuk Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szülőhelyét, betekintést nyerhettünk az uralkodó gyermekkori világának hangulatába. Beleláthattunk születésének körülményeibe, illetve jobban megismerhettük a korszakot. Számomra nagy élmény volt, mert egyébként is érdekel a történelem, így különösen nagy benyomást tett rám ez a helyszín. Meglátogattuk Déva várát is, sajnos a valóság nem tükrözte a képzeletünkben megjelenő hajdani pompáját. A vár közelében meglátogathattuk Szent Ferenc alapítványának székházát, megismerhettük Böjte Csaba szenvedélyes munkásságát. Egy ott élő 15 éves lánnyal közelebbről is összebarátkoztunk, elmesélte mindennapjaikat, ami számunkra nagyon érdekes és felemelő érzés volt. Az éjszakát Alvincon töltöttük. Másnap reggel 8-kor folytattuk utunkat Nagyszeben felé. Rövid séta után meglátogattuk a helyi látványosságokat. Ezután Brassó felé vettük az irányt, ahol is megtekinthettük a gótikus stílusú Fekete-templomot, ami belülről lenyűgöző látványt és hangulatot nyújtott. Ezt követően a buszból láthattuk az Óriáspince-tetőt, ahol a rézágyúiról híres Gábor Áron sírhelye található. A Cserháton töltött éjszaka után, korán reggel ismét úton voltunk, a szász vidékek nevezetességeinek felfedezésére indultunk. Meglátogattuk Törcsvárt, a szász határvárat, valamint Prázsmáron a szász erődtemplomot. Majd még aznap láthattuk a Mohos-tőzeglápot és a Szent-Anna tavat is, mindkettő nagyon izgalmas és gyönyörű látvány volt. Este Gyimesközéplakon szálltunk meg ezen fárasztó nap után. Reggel 9-kor indultunk a nap első állomására, Gyimesbükkre, ahol megtekintettük az Ezeréves határt, a Rákóczi várat és a Kontumáci kápolnát. Csíksomlyón meglátogattuk a Kegytemplomot, Homoródfürdőn a borvíz forrásokat és Székelyudvarhelyen a szoborparkot. Ellátogattunk Korondra is, ahol rengeteg kézműves alkotást csodálhattunk meg. Nekem nagyon tetszettek, eszembe jutottak a gyerekkori emlékek is, amikor a családommal utoljára jártunk ezen a vidéken. Az éjszakát Farkaslakán, Tamási Áron szülőhelyén töltöttük.

Az utolsó nap látogatást tehettünk Segesvárra a középkori várba, Kolozsváron egy városnéző séta közben megtekinthettük Mátyás szülőházát, majd egy király-hágói pihenőt követően, már hazafelé vezetett utunk.

Nekem a Szent-Anna tó tetszett a legjobban, mert lenyűgözött a táj végtelen csendje és nyugalma, és nagyon csodálatos volt a kilátás. Szerintem olyan szempontból is nagyon hasznos volt a kirándulás, hogy sok lehetőséget biztosított a csapaton belüli kapcsolatok megerősítésére, akár az esti beszélgetésekre, élménybeszámolókra, akár a közös sétákra, viccelődésekre gondolok. Nagyon sok hasznos és érdekes dolgot tudtam meg Erdéllyel kapcsolatban, amit könyvekből nem feltétlenül tanulhattam volna meg. Az idegenvezetőink nagyon segítőkészek és kedvesek voltak, sok érdekes tudnivalóval lettem gazdagabb általuk. Nagy öröm számomra, hogy részese lehettem ennek a kirándulásnak.

Hosszú, de rendkívül tartalmas utazásunk volt, nagyon sok élménnyel lettünk gazdagabbak, napokig elemeztük a látottakat és a tapasztalt ismereteket, és valószínűleg még nagyon hosszú éveken keresztül fogunk visszaemlékezni ezekre a szép napokra.

Szokó Cintia, 11.a

Használt sütőolaj begyűjtés az iskola udvarán 😉

Ne öntsd a csatornába, hozd ide, és tedd be a gyűjtőbe(flakonban, üvegben lezárva lehet elhelyezni)!

Egyetlen csatornába öntött liter használt olaj akár százezer liter élővizet is képes elszennyezni! a sütőolaj ne kerüljön a szennyvízelvezető csatornába, a vizekbe, talajba vagy akár kommunális lerakóba, hiszen a használt sütőolaj kiváló biodízel alapanyag, minden cseppje érték.

Hozd el, tedd bele! 😉

Nyílt napok, November 15-16

Szeretettel várunk minden érdeklődő nyolcadik osztályos tanulót a gimnáziumi nyílt napokra! Az intézmény területén maszkhasználat kötelező. A szülőket a járványhelyzet miatt nem engedhetjük be az intézménybe.

A nyílt nap regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a következő telefonszámon lehet: 06-30-7151476

Sulifilm - 2020

Tisztelt Szülők!

A vezetőség úgy döntött, hogy 2021. november 2-tól (szünet utáni első tanítási nap):

 • ismét a hőmérős beléptetés lesz érvényben
 • belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés a bejáratnál
 • az iskola teljes területén (folyosón, közösségi terekben és az osztályteremben is) kötelező az arcot eltakaró maszk
 • aki beteg, ne jöjjön iskolába!

Köszönjük a megértéseteket, figyeljünk egymásra!

2021, 8.a osztály

2021, 8.b osztály

2021, 12.a osztály

Programok, lehetőségek

2021 - KIFIR egyeztetett felvételi jegyzék

hivatalos végeredmény (a felvételt nyertek listája)


Tanulmányi terület kódja: 001, Emelt szintű angol nyelvi képzés

Férőhely: 15 fő
 1.  72778847342
 2.  72866502219
 3.  72928732824
 4.  72668763836
 5.  72649009106
 6.  72728532096
 7.  72676748520
 8.  72801978063
 9.  72796858237
 10.  72622342654
 11.  72690142032
 12.  72711886884
 13.  72686485497
 14.  72706704283
 15.  72724751998

Tanulmányi terület kódja: 002, Emelt óraszámú magyar-és történelemoktatás

Férőhely: 15 fő
 1.  72634592346
 2.  72668619538
 3.  72866358429
 4.  72730827830
 5.  72737022298
 6.  72639135494
 7.  72649958754
 8.  72633779298
 9.  72711072787
 10.  72680114179
 11.  73164160706
 12.  72739705249
 13.  72679444242
 14.  72772434185
 15.  72669719162

Tisztelt Szülők!

"A köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről" szóló 145/2021 (III.27) számú kormányrendelet szerint az iskolák 2021. április 19-től fognak a rendes munkarendben működni. Ezek alapján az április 7 és 18 közötti időszakban továbbra is érvényben maradnak a digitális oktatás időtartamára vonatkozó rendelkezések az étkezéssel kapcsolatban is, az alábbiak szerint:

Az előre csomagolt ételt az iskola tálalókonyhájáról 11 és 14 óra között lehet elvinni.

Az étkeztetés iránti igényt a gyermekétkeztetés igénylésére és lemondására irányadó szabályok szerint, azaz a tárgynapot megelőző munkanap 9 óráig a címen e-mailben, vagy SMS-ben a 06-20/912-5070-es telefonszámon számon tudják megrendelni az étkezést. A megrendelés másik módja, hogy az online szülői felületen - ugyfelkapu.eper.tv - 10 óráig törlik a lemondott napokat az 'Étkeztetés / Egyéni rendelés, lemondás' menüpontban lévő listából, így a következő napi étkezés megrendeltnek minősül.

Aki nem igényli gyermeke részére az étkeztetés biztosítását annak külön teendője nincs az erre az időszakra való étkezés-lemondással kapcsolatban. (A hivatkozott - 2021. április 7. és 18. közötti - időszakra minden étkezőnek törölve lett a megrendelése.)

Pomáz, 2021. március 30
Leidinger István, polgármester

KEDVES VERSENYEREDMÉNYEKRE VÁRÓ, ZENE IRÁNT RAJONGÓ DIÁKOK ÉS SZÜLŐK!

Miszkuly Napsugár, iskolánk 7. b osztályos tanulója bejutott a XII. Országos Négykezes és Kétzongorás verseny döntőjébe. Napsugár versenyműsorával részt vett a XIX. Sistrum Zenei Versenyeken is, ahol pedig Nívódíjban részesült. Eredményeiért szívből gratulálunk, a döntőre pedig sok sikert kívánunk neki!

Tovább a képekre

Tovább a dokumentumhoz

KEDVES VERSENYEREDMÉNYEKRE VÁRÓ, TÖRTÉNELEM IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ DIÁKOK ÉS SZÜLŐK!

VARGA BÁLINT 8. osztályos tanuló képviselte iskolánkat a 2020/2021-es tanévben megrendezésre kerülő Savária 7-8.évolyamos tanulók XXVIII. országos Történelem Tanulmányi Versenyének megyei fordulójában. Bálint a 9. helyezést érte el. Felkészítő tanára: Dr. Balázs József volt. Szívből gratulálunk nekik.

HAJRÁ SASHEGYI!!!

Ideiglenes felvételi jegyzék 2021

Kedves Felvételizők! Kedves Szülők!

Az előírásoknak megfelelően közzétett ideiglenes felvételi jegyzékünket ide kattintva tekintheti meg.

Tovább a dokumentumhoz

Pénz7 a Sashegyiben

Immár 7. alkalommal kapcsolódtunk be a témahét programjaiba diákjainkkal. Minden évben önkéntesek is érkeznek az intézménybe, akik pénzügyi területen, bankban dolgoznak, így a gyerekek első kézből tanulhatnak meg ezzel kapcsolatos ismereteket. Az idei évben a családi költségvetés volt a fő téma, amelyet izgalmas beszélgetések, kisfilmek, a költségvetéssel kapcsolatos információk, vetélkedő tett még érdekesebbé. Az önkéntes szakember pedig egy kicsit közelebb hozta hozzánk a pénz igazi világát, és nem csak elméletben. UV lámpák segítségével vizsgálhattak meg a gyerekek forgalomban levő bankjegyeket, megtudhattuk, mitől igazi a pénz, kezünkben foghattunk minden címletet, forgalomban levő pénzritkaságokat (pl. 3000 ft-os, 50000 Ft-os, 100000 Ft-os színarany érmét), más népek pénzeit, illetve éremgyűjteményeket is. A csoportok között közel 2 millió forint “keringett”, a gyerekek lelkesen dolgoztak a pénzzel. Nagyon izgalmas volt ez a hét, közel 200 felső tagozatos sashegyis csöppenhetett bele a pénz világába.

Tovább a képekre

Kapin Györgyné

Középfokú felvételi eljárás / Szóbeli felvételi beosztás

Az alábbi táblázatban található a szóbeli felvételi beosztás. Elég a megadott időre beérni, mert a vizsga kezdetétől 10-15 perccel korábbi idő van megadva.

A vizsga menete:

 • általános beszélgetés
 • a magyar/történelem tagozatra felvételizőknek egy rövid szöveg értő felolvasása
 • tételhúzás a választott tagozatnak megfelelően
  • Amennyiben mindkét tagozatunkat is megjelölte, kihúzza másik vizsgatételt is.

Kérjük, hozza magával a vizsgázó (tagozatválasztástól függetlenül) a magyar-, a történelem-, a matematika-, és az angolfüzetét!

Kérjük, figyeljenek oda biztonság szabályok betartására:

 • Szülők csak a bejáratig kísérhetik a gyermeküket.
 • Az épületben lesznek segítők, akik a vizsga helyszínére kísérik a felvételizőket.
 • A bejáratnál testhőmérsékletet mérünk és kézfertőtlenítés történik.
 • A vizsgateremben is lesz kötelező kézfertőtlenítés.
 • A vizsgatermen kívül mindenhol kötelező a maszkviselés, de ajánljuk, hogy a vizsgázó a teremben is viselje.

Sikeres vizsgázást kívánunk!

Tovább a szóbeli felvételi beosztásra...

Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról

 • Az írásbeli vizsga 2021. január 23-án 10 órakor kezdődik a magyar nyelvi feladatlap kitöltésével (45 perc), és 11 órakor folytatódik a matematika feladatlappal (45 perc). Közötte 15 perc szünet van, amikor a tanulók elhagyhatják a vizsgatermet.
 • Kérjük, hogy 30 perccel a vizsga megkezdése előtt érkezzenek meg, tehát legkésőbb 9.30-kor! 9 óra előtt azonban az épület zárva van.
 • A vizsgázó feltétlenül hozzon magával személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt.
 • Az épületbe csak a vizsgázó tanulók léphetnek be a jogszabály szerint, így kérjük a szülőket, a kapuban búcsúzzanak el gyermekeiktől.
 • A pontos vizsgabeosztás a bejáratnál lesz feltüntetve, tanulóink segítenek az épületben való tájékozódásban.
 • Belépéskor a testhőmérséklet-mérés és a kézfertőtlenítés kötelező.
 • Az épületben kötelező a maszkhasználat, a vizsgák alatt ajánlott, de nem kötelező.
 • A vizsgatermekben maximum 10 fő tartózkodik 1,5 m távolság biztosításával.
 • Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
 • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
 • A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
 • Mindezen eszközökön és némi enni-innivalón kívül nem lehet semmi a tanuló padján, a terem kijelölt részén kell a kabátokat, táskákat, mobiltelefonokat elhelyezni.
 • Minden vizsgafelügyelő ügyel arra, hogy a dolgozatok beszedésekor és a szünetben ne alakuljanak ki csoportosulások.
 • Azok a vizsgázók, akik önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok miatt nem tudtak részt venni a vizsgán, a január 28-i pótnapon vizsgázhatnak. Akik igazoltan Covid-fertőzés miatt nem tudtak vizsgázni sem január 23-án, sem jan. 28-án, február 5-én pótolhatják vizsgájukat.
 • A tanulók a vizsga előtt és után is tájékoztatást kapnak a kiértékelt vizsgadolgozatok megtekintésének helyéről és idejéről.
 • Az SNI-s, BTM-es tanulókat igazgatói határozatban értesítettük a vizsga során nekik járó mentességekről és kedvezményekről.

Sikeres felvételi vizsgát kíván a Sashegyi!

Vissza a 2020-as archívumra...