Körzethatár kereső
Sashegyi Sándor Alapítvány
Adószám: 19180818-1-13
Köszönjük adója 1%-át!
Ebédbefizetés

A következő napi ebéd lemondását reggel 8-10-ig a Polgármesteri Hivatalban, a 06-20-9125070-es telefonszámon vagy a email címen tudják megtenni.

Pomáz Város Önkormányzata,
Étkezési alszámla:
10403057-50485456-57481606
Számlavezető bank: K&H Bank

Az átutalás közleményében kérjük feltüntetni az aktuális havi kiállított számla azonosítóját, a gyermek nevét, osztályát és az iskola nevét rövidítve.

Évnyitó: 2023. szeptember 1., 8 óra.

A pomázi Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázium beszámolója a Határtalanul program keretében megvalósult utazásról (HAT/161/2022), 2023.05.15.-05.19.

Többet utazott a nadrágom, mint én?

Az MTA Alumni program idei utolsó előadójaként Radics Zsolt jött el a Sashegyi Sándor Általános Iskolába és Gimnáziumba. A Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszékének oktatója máj. 30-án látogatott el hozzánk, illetve a TWMI hangversenytermébe. Bár előadásának címe első pillantásra kicsit ijesztőnek hatott (A globális világgazdaság átalakuló földrajzi keretei), az átadott ismeret sokkal inkább tűnt érdekesnek és gondolatébresztőnek, mint rettentőnek.

Már a nyitó kérdés is döbbenetes eredményre vezetett. Radics tanár úr megkérdezte, hogy van-e köztünk olyan hallgató, aki bizonyos benne, hogy csak hazai készítésű terméket fogyasztott reggelire. Aztán ahogy részletezte, hogy mit is értünk „tisztán hazai” alatt szép lassan lekerültek a magasba emelt kezek. Hirtelen megértettük, hogy a gazdaságföldrajz valóban behálózza a mindennapjainkat. Különösen érdekes volt a magyar informatikus-orvos példája, aki indiai betegeken hajt végre távvezérléssel agysebészeti beavatkozásokat. A rendhagyó földrajzóra a továbbiakban két alapvetésre épült. Kissinger gondolatára, miszerint egy ország hatalmát nem a területe, hanem a technológiai fejlődése határozza meg, illetve Bill Gates híresmegállapítására, amelyben megfogalmazta, hogy az internet megjelenésével ledőlnek a földrajzi korlátok.

Az alapfogalmak megismerése után, a világgazdaság kapcsán annak megjelenési formáit vettük számba. Igazán érdekes volt egy farmernadrág útjának végig követése attól a pillanattól, hogy gyapotként leszedik Kazahsztánban, majd a fonal, illetve az anyag török, lengyel, tajvani, francia kalandján keresztül egészen odáig, hogy Németországban a boltok polcain hordható, címkézett, márkás ruhadarabként a vevők elő kerül. Ez a szinte földkörüli utazás juttatott el minket a globális zsugorodás fogalmához. Az oximoronként ható kép alatt azt a jelenséget értjük, amely lehetővé teszi, hogy óriási távolságokat tegyünk meg a bolygón nagyon rövid idő alatt, ami a múlt lassú, hosszadalmas közlekedésével szemben bizony úgy hat, mintha a glóbusz mérete csökkent volna, pedig valójában csupán a technika fejlődött. Az előadás fontos részét képezte a gazdasági folyamatok hátrányai elleni védekezés lehetőségeinek feltérképezése. A gazdasági összefogás mellett a domináns folyamatok megcsapolásának lehetőségéről beszélt Radics tanár úr.

Az előadás az egyénből indult ki, majd ide is tért vissza a végén. A Danone elleni nyugat- európai és magyarországi reakció összehasonlításából megtanultuk, hogy az egyes ember, illetve az egyes emberekből szerveződő közösségek is hatással lehetnek a világgazdaságra. Az 50 perces rendhagyó óra után megkérdőjelezhetetlenül elhittük, hogy a földrajz valóban a világról szól.

Államalapítás a történész szemével

Iskolánk az MTA Alumni előadássorozatnak hála, ezúttal egy történészt köszönthetett falai között. Thorockay Gábor, habilitált egyetemi docens, az ELTE BTK oktatója május 15-én látogatott el hozzánk, illetve a TWMI hangversenytermébe, ahol a magyar államalapításról tartott előadást.

A tanár úr az államszervező harcokról, majd a rendelkezésre álló forrásokról beszélt. Thietmar, Ademar és Hartvik írásai után a Nagyharsányban talált ezüstdénár tanulságaira tért ki. A lelet egy 1968-as építkezés során, teljesen véletlenül bukkant elő a földből. Ennek köszönhető, hogy mára bizonyságot nyert, nem csupán a lengyelek kaptak annak idején lándzsát koronázási ajándékként – és egyben egyfajta függőségi viszonyra emlékeztető jelként – a német császártól, hanem a mi Szent Istvánunk is. A lándzsának ugyan a történelem viharai közepette nagyon hamar nyoma veszett, képi megjelenítése megmaradt nem csupán az említett pénzérmén, hanem az államalapító koronázási palástján is. A lándzsa után a Szent Koronáról tudhattunk meg érdekes tényeket. Számomra teljesen új volt az a feltételezés, miszerint a görög, női korona az államalapító uralkodó fejereklyéjét kaphatta meg felülre, a latin keresztpántok formájában talán III. Béla korában, s így alakult ki a korona ma ismert formája. Az előadás következő részében az államszervezet került középpontba.

Megismerhettük a híres Árpád-kor kutató, Kristó Gyula mára bizonyított feltételezését, miszerint jelentős területi eltérés mutatkozik a vármegye és a várispánság között. Szintén izgalmas volt a föld- favárak keletkezésének története, aminek feltárása szintén meglepetésekben gazdag volt.

A társadalom tekintetében is tartogatott az előadás néhány meglepetést. Azt még mintha hallottam volna korábbi történelmi tanulmányaim során, hogy a szabad státuszú lakosok három lopás után szolgai sorba kerültek, de arról biztos nem tanultam korábban, hogy ugyanez a sors várt azokra a férfiakra is, akik szolganőt vettek feleségül, illetve akiket háromszor kaptak rajta azon, hogy ebből a rétegből származó partnerrel kerültek parázna viszonyba.

A fentiekből kitűnik, hogy Thorockay Gábor előadása valóban rengeteg érdekességet tartogatott a hallgatók számára. Tanárok és diákok egyaránt élvezték.

Köszönjük a lehetőséget!

A végtelenbe és tovább – járműmérnöki ötletek a Sashegyiben

A Magyar Tudományos Akadémia Alumni program keretén belül ebben a tanévben második előadóként Zöldy Máté habilitált járműmérnököt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos főmunkatársát üdvözölhettük a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban. Középiskolás diákjaink ezúttal a környezettudatos műszaki tudományokba nyerhettek bepillantást. A rendhagyó óra a Benzin, ára, hidrogén – izgalmas kihívások a járműmérnök előtt a fenntartható közlekedésért címet kapta.

Április 26-án a Zeneiskola Hangversenytermében tartott hatvan perces programon valamennyi diákunk részt vehetett. Dr. Zöldy óráján először a pályaorientáció kapta a főszerepet, majd a XXI. század kihívásait tekintettük át. Ezt követően a BME képzésétől, a “zöld hibrid” lehetőségeiről, illetve a járműmérnök feladatairól volt szó.

Nagyon tetszett, hogy az előadás valóban “nekünk szólt”, hiszen Nicola Tesla és Szoboszlai Dominik mellett például Leidinger István, Pomáz polgármestere is bekerült a kivetített bemutatóba, illetve nagyon fontos gondolatot fogalmazott meg a tanár úr, amikor azt javasolta a hallgatóságnak, hogy legyenek tisztában céljaikkal, jelöljék ki azokat, öntsék őket szavakba és tudatosan haladjanak feléjük.

Ugyancsak érdekesek voltak a bemutatott, úgynevezett észlelő járművek. Az anekdotákkal színesített történeti áttekintésből megtudhattuk, hogy mi áll a biztonsági öv megszületésében hátterében, hogy mi az a gondolkodó infrastruktúra, a támogatott döntéshozatal, illetve képet kaptunk a tudatos fenntarthatóságról.

Ez utóbbi jegyében volt szó az elektro-hidraulikus zöld hibrid, az elektromos hajtáslánc, valamint az alternatív és szintetikus üzemanyagok lehetőségéről. Többek között hallhattunk a tüzelőanyag-cella, a hidrogén, illetve a hulladék üzemanyagcélú felhasználásának lehetőségéről. A diákoknak volt lehetőségük kérdéseket feltenni, illetve reagálni az elhangzottakra.

Az előadás végén Zöldy Máté saját pályája ismertetésén keresztül mutatta be a járműmérnökök munkáját. Kiderült, hogy az egyetem jelenleg is több neves céggel áll szerződésben, amelyek szeretettel várják a pályakezdő fiatalokat. Nem lennék meglepve, ha az előadás után többen is kedvet kaptak ehhez a hivatáshoz.

Köszönjük a lehetőséget!

Számít-e, hogy mit evett reggelire Justin Bieber?

A Magyar Tudományos Akadémia Középiskolai Alumni Programjának köszönhetően idén is rendkívüli tudósok segítségével okosodhatnak diákjaink a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázium falain belül. A jelenlegi tanévre tervezett előadássorozatot dr. Speer Gábor endokrinológus rendhagyó „biológia-informatika” órája nyitotta meg április 21-én.

Dr. Speer Gábor, a Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolájának témavezetője igen izgalmas címet adott előadásának. A „Justin Bieber reggelije – da Vinci Xi: Te is választhatsz! Avagy, meggyógyít-e a az okostelefonom?” elnevezés sokakat felcsigázott. Hála istennek, nem csupán a cím volt érdekes, rengeteg hasznos és fontos információt tudhattunk meg e-egészségügy témában.

Az információs társadalom és a kritikai gondolkodás összehangolásának jelentőségéről épp úgy hallhattunk, mint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggályokról. Előbbi téma kapcsán láthattunk UV-lámpákkal felszerelt autómodelleket, és megismerkedhettünk a laposföld-hívőkkel is. Sokan megdöbbentünk, amikor az előadó felhívta a figyelmet arra a szomorú tényre, hogy a betegek 50%-a napjainkban egyáltalán nem érti az orvos utasításait, sőt többnyire azt sem tudja megmutatni, hogy hol van a beteg szerve.

De miként került ide Justin Bieber? Sajnos, úgy tűnik, hogy bár arról nincs fogalmunk, hogy a NASA által Percynek becézett Mars-járó milyen felfedezéseket tett az elmúlt időszakban egy idegen bolygón, arról viszont két kattintással bármikor pontos beszámolóval tudunk szolgálni, hogy mit fogyasztott ébredés után a kanadai énekes.

Az előadás második felében olyan fejlesztésekkel és applikációkkal ismerkedhettünk meg, amelyeknek valóban fontos szerepük lehet egészségünk megőrzésében és fejlesztésében. Láttunk okos vércukormérőt és még okosabb gyűrűt, beszélgettünk a távgyógyászat lehetőségeiről és veszélyeiről, illetve a VR-technológia rehabilitációban betöltött szerepéről.

Dr. Speer Gábor 60 perces előadásán megtanultuk, hogy a kritikai gondolkodás nem vált kevésbé fontossá az információs társadalomban, sőt úgy tűnik, fejlesztése most fontos igazán. Erről biztos nem kell tovább győzködniük a tanároknak a jelenlévő 60 9. és 10. évfolyamos diákot. Arra a kérdésre is választ kaptunk, hogy lehet-e még nagyobb szerepük az okoseszközöknek egészségünk védelmében, a válasz pedig egyértelműen igen. Lehet, van és lesz is szerepük. Egyre több.

Köszönjük a lehetőséget!

2023 - KIFIR egyeztetett felvételi jegyzék

hivatalos végeredmény (a felvételt nyertek listája)


Tanulmányi terület kódja: 001, Emelt szintű angol nyelvi képzés

 1.  72616856778
 2.  72677943987
 3.  72797230739
 4.  72788352026
 5.  72668610603
 6.  72679186148
 7.  72752280911
 8.  72666434552
 9.  72796575358
 10.  72684921522
 11.  72732935962
 12.  72649903003
 13.  72913936668
 14.  73329567130

Tanulmányi terület kódja: 002, Emelt óraszámú magyar- és történelemoktatás

 1.  72721481914
 2.  72783940876
 3.  72689195258
 4.  72616857846
 5.  72616857425
 6.  72785010080
 7.  72783305865
 8.  72623847723
 9.  72806428595
 10.  72682130369
 11.  72679192243
 12.  72680711115
 13.  72679099220
 14.  72674902588

ANGOL NYELVI VERSENY 7. ÉVFOLYAMON

Az idén is megrendeztük a 7.évfolyam számára az angol nyelvi versenyt. A teszt szövegértési és nyelvhelyességi feladatokból állt.

Helyezettek:

 1. Illyefalvi Rados 7.b.
 2. Kormos Roland 7.a.
 3. Sasadi Rebeka 7.a.
 4. Marton Marcell és Balogh Barnabás 7.b.

Nagyon ügyesek voltatok! Gratulálunk!

Rácz Melinda, angoltanár

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Almási Levente a 3.b osztály tanulója nyolcadik lett a Zrínyi matekverseny Észak-Pest vármegyei fordulójában. Az országos döntőbe ezzel sajnos nem jutott be, de így is méltán lehetünk rá büszkék!

Gratulálunk Levi!

Ideiglenes felvételi jegyzék, 2023/24

„Este jó…” című iskolai rajzverseny Lukács János emlékére

A hetekben zajlott iskolánkban a Lukács János Képzőművészeti Emlékverseny zsűrizése. A téma a család volt, „Este jó…” címmel.

Sok gyönyörű alkotás született, egyediek, érdekes mondanivalóval, változatos eszközhasználattal, technikával.

Az 1. osztálytól a 12. osztályig beérkezett alkotások közül 54 díjat osztottunk ki, melyek közt több megosztott helyezés is lett a színvonalas műveket látva.

Elismerő Pedagógusi Különdíjat kapott két kollégánk is: Páll Judit és Zilahiné Szegő Viktória tanítónők az alapos és sokrétű felkészítő munkájukért.

Készültek vers- és meseillusztrációk, jelenetek a saját család életéből, illetve képzeletbeli családi történetek. Sokféle érzelem, harmónia, indulat is kifejeződik. A gyerekek nagyon érzékletesen ábrázolták az elégedettséget, a harmóniát, összetartozást, de ugyanolyan kézzelfoghatóan a magányt vagy a szétszakítottságot. is. Míg a kisebbek szívesebben jelenítettek meg állattörténeteket, a nagyobb korosztályban (felső tagozat, gimnázium) sokan a különböző generációk közötti kapcsolatot vagy más képzőművészeti alkotást dolgoztak fel. A kiállítás megtekinthető az iskola folyosógalériáján, illetve egy kis betekintést most is kapnak a fényképekkel.

Gratulálunk minden díjazottnak!

Hlavacska Orsolya és Haranginé Csuta Anna rajz tanárok

A rajzverseny eredményei

Tovább a képekhez...

1. b

I. helyezett: Mellis Csaba
II. helyezett: Vas Péter
III. helyezett: Csanádi Natália
különdíj: Lukács Róza

3. a

I. helyezett: Márton Lara
II. helyezett: Valentin-Regőczi Éva
II. helyezett: Kő Barnabás
különdíj: Bencha-Silvas Gergely

3. b

I. helyezett: Gasztonyi Júlia
I. helyezett: Lindmayer Ida
II. helyezett: Wittner Emma
II. helyezett: Tatai Nóra
III. helyezett: Gerzson Zselyke
III. helyezett: Almási Levente
különdíj: Szekeres Rebeka
különdíj: Fellner Marcell

4. a

I. helyezett: Ranga Boróka
I. helyezett: Pozsik Donát
II. helyezett: Szentesi Sára
III. helyezett: Csúcs Panka
III. helyezett: Sipos Béla

4. b

I. helyezett: Fehérvári Mór
I. helyezett: Lőbmann Panka
II. helyezett: Hernádi Borbála
II. helyezett: Petrás Emma Csenge és Hidvégi Lili
III. helyezett: Pál Dániel és Kazsik Zsigmond
III. helyezett: Ruzsa-Nagy Gábriel
különdíj: Somogyi Levente és Tóth Bence

5. a

I. helyezett: Standor Nelli
II. helyezett: Mármarosi Dávid
III. helyezett: Lindmayer Ágoston

5. b

I. helyezett: Rádli Júlia
II. helyezett: Németh Máté
III. helyezett: Czika Mira
különdíj: Flaisz Lara

6. b

I. helyezett: Csikós Alex
II. helyezett: Szabó Álmos
III. helyezett: Ónodi Nimród

6. c

I. helyezett: Palik Béla
II. helyezett: Gólián Milán
III. helyezett: Tompach Zoltán

7. évf.

I. helyezett: Gaitan-Holló Viktória

8. évf.

I. helyezett: Fritz Anna 8. c
II. helyezett: Bagi Vilma 8. b
II. helyezett: Debreczeni Véda 8. b
III. helyezett: Vincze Péter 8. c
különdíj: Csömör Dávid 8. b

9. évf.

I. helyezett: Faházi Boglárka
II. helyezett: Kiss Beatrix
III. helyezett: Szentmiklóssy Anna

10. évf.

I. helyezett: Magyar Zsombor
II. helyezett: Kurfis Dóra
III. helyezett: Hamdi Zsófia
különdíj: Balogh András
Nyílt napok az alsó tagozaton, 2023. március 8-9.

Középfokú felvételi eljárás - Szóbeli felvételi beosztás

Az alábbi táblázatban található a szóbeli felvételi beosztás. Kérjük, hogy a tanuló a vizsga kezdeténél 15 perccel korábban érkezzen meg!

A vizsga menete:

 • általános beszélgetés
 • a magyar/történelem tagozatra felvételizőknek egy rövid szöveg értő felolvasása
 • tételhúzás a választott tagozatnak megfelelően
 • Amennyiben mindkét tagozatunkat megjelölte, kihúzza a másik vizsgatételt is.

Kérjük, hozza magával a vizsgázó (tagozatválasztástól függetlenül) a magyar-, a történelem-, a matematika-, és az angolfüzetét!

Sikeres vizsgázást kívánunk!

Tovább a táblázathoz...

Természetbúvár szakkör

Bár a tél idén nem túl zord, mégis jobb felkészülni arra, hogyan segíthetünk a környezetünkben élő, itt telelő madarainknak a túlélésben, ha kemény fagyos napok köszöntenének ránk. A sashegyis természetbúvárok egy szakköri délután során megismerkedtek a madáretetők leggyakoribb madárfajaival, mint a széncinege, csuszka, meggyvágó, kékcinege, őszapó. Kedvenc téli eleségeik a gabonafélék és az olajos magvak, amelyek tápanyagot és erőt adnak nekik. A fekete rigó, vörösbegy, ökörszem inkább a bokrok között keresgél. Nekik főleg az ágakra kitűzött eleséggel és az almával kedvezhetünk. Nem szabad azonban kenyérfélét és sózott, füstölt szalonnát, zsiradékot kitenni, ez megbetegíti a madarakat.

Nagy élmény volt a szépen festett memóriakártyákkal madarakat tanulni, és jó móka a tenyerünkbe helyezett magvakat csukott szemmel, tapogatva felismerni.

Geng Imola

Téltemetés a Sashegyiben

Maskarások, Bolondok!
Rázzátok a kolompot!
Takarodjék el a tél,
Örvendezzen aki él!

Iskolánk alsósai a „Farsang farka projektnapok” (és a farsangi időszak ) lezárásaként, a néphagyományoknak megfelelően ma elégették Farsang Jancsit, ezzel eltemetve a telet, és hangos szóval, kereplőkkel, kolompokkal, énekkel, tánccal hívták a tavaszt. A kijelölt időszakban készültek busóálarcok porpasztell technikával, saját Farsang Jancsik és Julcsák, szóltak a farsangi dalok és farsangi pörgős- forgós táncot roptak a lábak.

És láss csodát! A rendezvényre kisütött a nap. Reméljük a tavasz velünk marad!

Tovább a képekre

Képzőművészeti Portré projekt a 7. évfolyamon a Sashegyiben

A vizuális kultúra órákon a hetedikes diákokkal egy képzőművészeti projektben vettünk részt, melynek keretében a képzőművészet örök témája, az emberi arc megjelenítése, a portré került a középpontba.

Egyes művészeti korszakok átismétlésével képzeletben elrepültünk az ókori Egyiptomból az ókori Görög kultúrán át a reneszánsz művészet valóságot megszépítő, idealizált ábrázolásaihoz és tovább a barokkig, kitekintve egyes alkotásokra napjainkig.

Az egyiptomi fáraók leegyszerűsített, merev oldalnézeti síkábrázolásától kiindulva, Nofertiti egyiptomi királyné élethűen festett mészkőszobrát elemezve rácsodálkoztunk mindarra, ahogy a művészet megjeleníti az emberi arcot, hol az általánost, hol az egyedit. Vajon miben rejlik a varázsuk, miért őrizték meg ezek az alkotások évszázadokon át a hírnevüket? Miért mosolyog ma is ránk Leonardo Mona Lisája?

A realista portrék az élethű megjelenítéssel nemcsak a jellegzetes karaktervonásokat mutatják be, hanem az ábrázolt személy jellemét, belső tulajdonságait is. Erről mesélt nekünk Rembrandt önarcképsorozata a fiatalkori sikereitől időskori elmagányosodásáig.

Gyakorlati feladatként „jobbagyféltekés” rajzolási technikával mi magunk is törekedhettünk az élethűségre egy modern reklámfotó modell arcrészletének kiegészítésével. Gyakran tapasztalom, hogy azok a gyerekek is, akik alsós korukban bátran, nagy önbizalomtól fűtve eredeti műveket készítettek, felsős korukban megtorpannak. Szembe néznek azzal, hogy nem tudják a realista valóságot visszaadni olyannak, amilyennek látják. Ilyenkor jön a „de én nem tudok rajzolni…” Ennek eloszlatására volt jó feladat a fotó kiegészítés, melyet megelőzött egy szem-orr-száj lépésekre bontott tanulmányrajz sorozat. Szívet melengető érzés volt a „de mégis…, hű ezt én rajzoltam?” gondolat és ahogy a gyerekek rácsodálkoztak egymás munkáira.

A téma zárásaként a farsanghoz kötve tűfilccel készítettünk pár vonalas humoros kinézetű, aránytalanul eltúlzott karikatúrát olyan arcrészletet hangsúlyozó szólásokkal (mint pl. hegyezi a fülét, fennhordja az orrát…), valóban nevettető, vicces grafikák születtek.

A projektmunka néhány részletét a folyosógalériára is kitettük, melyet már sokan megcsodáltak, és most itt is láthatóak lettek.

Tovább a képekre

Hlavacska Orsolya, rajztanár

Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról

Az írásbelire külön behívót nem küldünk.

 • Az írásbeli vizsga 2023. január 21-én 10 órakor kezdődik a magyar nyelvi feladatlap kitöltésével (45 perc), és 11 órakor folytatódik a matematika feladatlappal (45 perc). Közötte 15 perc szünet van, amikor a tanulók elhagyhatják a vizsgatermet.
 • Kérjük, hogy 30 perccel a vizsga megkezdése előtt érkezzenek meg, tehát legkésőbb 9.30-kor! 9 óra előtt azonban az épület zárva van.
 • A vizsgázó feltétlenül hozzon magával személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt.
 • Az épületbe lehetőleg csak a vizsgázó tanulók lépjenek be, így kérjük a szülőket, a kapuban búcsúzzanak el gyermekeiktől.
 • A pontos vizsgabeosztás a bejáratnál lesz feltüntetve, tanulóink segítenek az épületben való tájékozódásban.
 • Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
 • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
 • A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
 • Mindezen eszközökön és némi enni-innivalón kívül nem lehet semmi a tanuló padján, a terem kijelölt részén kell a kabátokat, táskákat, mobiltelefonokat elhelyezni.
 • Azok a vizsgázók, akik önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok miatt nem tudtak részt venni a vizsgán, a január 31-i pótnapon vizsgázhatnak.
 • Az SNI-s, BTM-es tanulókat igazgatói határozatban értesítettük a vizsga során nekik járó mentességekről és kedvezményekről.
 • Az írásbeli dolgozatok megtekintése és az értékelő lapok átadása iskolánkban: 2023.01.26. 8:00 – 17:00. A dolgozatokról felvétel készíthető, fénymásolást nem tudunk biztosítani.
 • A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Sikeres felvételi vizsgát kíván a Sashegyi!

Angol nyelvi verseny

Ebben az évben is megrendeztük az Angol nyelvi versenyt a 6. évfolyam számára. Tesztet írtak a diákok, ez alapján mértük a nyelvtani és lexikai tudásukat angolból. Az eredmény:

3. helyezettek:

 • Lacatus István, 6. c.
 • Miklós Maja, 6.b.
 • Nyitrai Vince, 6. a.
 • Révész Benedek, 6. a.

2. helyezettek:

 • Győrvári Ádám, 6. a.
 • Hajducsi Levente, 6. a.

1. helyezett:

 • Homonyik Patrik, 6. a.

Gratulálunk a szép teljesítményükhöz!

Rácz Melinda és Ferencsik Rita

Nyílt napok leendő elsősöknek

Sulifilm - 2022

Tisztelt Szülők!

Iskolánk a nyári szünetben az alábbi időpontokban tart ügyeletet:

 • 06.29. (szerda) 9-13 óráig
 • 07.13. (szerda) 9-13 óráig
 • 07.27. (szerda) 9-13 óráig
 • 08.10. (szerda) 9-13 óráig

Tanulói ügyintézés (iskolalátogatási igazolás, bizonyítványok átvétele, stb.) csak a fenti időpontokban lehetséges.

Erdélyi 5 napos kirándulás a Határtalanul program keretében hetedikeseknek (2022. május)

2022 májusában a hetedikes évfolyammal Erdélyt jártuk 5 napon keresztül. Nagyon sok helyre eljutottunk, a megtett több, mint 1800 km során. Az utat megelőzően az évfolyamnak előkészítő órát tartottunk, illetve földrajz és történelem órákon szintén készültünk előzetes tudás átadásával.

Első erdélyi napunk egy rövid megállóval indult: a Király-hágó területén léptünk be Erdély kapuján. Majd Bánffyhunyadon a 13. századi református templomot ismertük meg helyi vezetőnk bemutatásával. Délután értünk Kolozsvárra, ahol a városban sétálva a főbb látnivalókat ismertük meg. Főleg Mátyás király szobra és szülőháza tett mély benyomást a gyerekekre. Szállásunk Nagyenyeden volt.

A második napunk igazán mozgalmasan zajlott. A reggelt egy nagyon szép, izgalmas helyen kezdtük, a Tordai hasadékot jártuk végig. Libasorban (és kapaszkodva) menve a sziklák szélén, nézve a gyönyörű kilátást a mészkő szirtekre, átmenve függő hidakon, igazán nagy élményt jelentett. Ez csak fokozódott, amikor a Tordai sóbányában jártunk, mely Erdély leghíresebb látványossága, illetve Európában is egyedülálló hely. Délután Korondon volt nézelődési és vásárlási lehetőségünk a helyi fazekas termékek, egyéb portékák között. Este érkeztünk a szállásunkra Farkaslakára, ahol 2 éjjelt töltöttünk el.

Harmadik napon folytatódtak az élmények a Békás-szoros végig járásával, és természetesen a Gyilkos-tó sem maradt ki, mely helyszín szintén különleges Erdélyben. Ezután Güdüc település környékén vehettünk részt egy igazi természetközeli falatozáson. Erdő szélén, a medveleshez közel helyi, házi finomságokat kaptunk, a gyerekek nagy örömére. Ezt a napot Székelyudvarhelyen zártuk, ahol a várost magunk bejárhattuk, és megemlékezést is tartottunk a Nemzeti szoborpark területén. Különleges élményt adott a gyermekeknek, hogy olyan városban jártunk, ahol a magyarság 95%-os arányú.

A negyedik napon újra útra keltünk csomagokkal, hiszen szállásunk máshol volt. Délelőtt folyamán Székelykeresztúron ellátogattunk „Petőfi sírjához” és a „Petőfi körtefához”, az ezekhez kötődő legendákat elevenítettük fel, verseket szavaltunk. Megnéztük azt a házat is, ahol híres költőnk az eltűnése előtti utolsó éjszakáját töltötte. Fehéregyháza határában tisztelegtünk Ispánkútnál, Petőfi Sándor feltételezett elestének helyén felállított Petőfi-emlékműnél. Letettük iskolánk koszorúját is. Ezután Segesvárra érkeztünk, mely színes, izgalmas város és világörökségi oltalom alatt is áll. Városnézésünk során a szász építészet emlékeivel találkoztunk. Aznapi utolsó állomásunk Nagyszeben volt. Ez a gyönyörű város az óriási főterével mindenki emlékeiben megmaradt főleg, hogy megálltunk a híres „Hazugok hídján” is. Estefelé Dévára érkeztünk, és az utolsó szálláshelyet elfoglaltuk. Este a helyi gyerekekkel közös focimeccsre is sor került.

Utolsó napunk Déván indult. Látogatást tettünk a Szent Ferenc Alapítványnál, ahol szegény sorsú gyermekeket nevelnek családi körülmények között, Böjte Csaba vezetésével. Az iskolánkban összegyűjtött adományunkat átadtuk és nagy figyelemmel, csöndben és elgondolkozva hallgattuk a helyi kislányt, aki elmesélte életét, körülményeit. Déva után Vajdahunyadra érkeztünk a „Várak királyához”, a Hunyadi-Bethlen kastélyhoz. Az impozáns várkastély látványa méltó volt erdélyi utunk befejezéséhez.

Ez az utazás mindenkinek maradandó élményt jelentett. Visszanézve a fotókat, megbeszéltük benyomásainkat és megállapítottuk, hogy milyen sokat jelent, mennyire más érzés olyan helyen járni, amiről eddig csak hallottunk, illetve tanultunk.

Patai Orsolya, osztályfőnök 7.b

Sashegyisek képzőművészeti eredményei

Az iskolánk egyik arculatát meghatározó művészeti nevelés kiemelt rendezvénye az Izbégi Általános Iskolában évente megrendezett tankerületi rajzversenyen való megmérettetés. A szervezők és a rajzpályázat témáját kijelölő és értékelő művészek évről-évre újszerű feladat elé állítják a kollégákat és a tanulókat egyaránt. A megszokottól eltérő vizuális szemléletből kiindulni és azt a gyermekek számára lefordítani nem könnyű feladat nekünk, pedagógusoknak sem.

A kiinduló pont idén a jól ismert népdal volt: „Indulj el egy úton, én is egy másikon...”. De, hogy ez az út merre tart, kinek hova kanyarodik, milyen „tájakon” vezet az már a diákok és a felkészítő tanárok fantáziájára lett bízva. Mindez vezethetett modern zenei vagy népdalokon keresztül, esetleg más képzőművészeti hatás, illusztráció által is.

A szentendrei iskola kedves, ünnepi kiállításmegnyitó műsora vezette be a meghívottakat a művészet rejtélyes világba. Betekintésnek kiemelünk néhány gondolatot az ottani diákok tolmácsolásával elhangozottakból:

„A művészet szerepe most is ugyanaz, mint ezer évvel ezelőtt: segít elviselni a bajokat. Az emberi természethez örök időktől kötődik a költészet, a zene, a festészet és a szobrászat. A művészet a veszteségeket úgy jeleníti meg, hogy abból újabb értékek keletkeznek…A rajz nem akkor keletkezik, amikor a papíron valami látszik. Olvasással, megértéssel és megérzéssel – nagy szóval élve: a belső látással kezdődik”.

Idén 130 pályamű érkezett a Szentendre és környéki intézményekből a rajzversenyre. A független zsűri neves alkotó művészekből állt: Istók Bernadett szentendrei festőművész, Farkas Bori textiltervező iparművész és Kaszai Krisztina művésztanár. A szervezők 29 díjat osztottak ki 2 kategóriában: színes, illetve fekete-fehér szabadon választott technikában a meghirdetett 3 korcsoportban. Két alapvető szempont határozta meg az értékelést: a gondolatok közlése, és az érzéseket kifejező egyéni, sajátos technika. Sashegyis diákjaink 6 díjat hoztak haza.

Mi, sashegyisek, megragadtuk az alkalmat, hogy a kiállított gyerekmunkák között sétáló, a szentendrei Virág-Galériában is kiállító festőművész, Istók Bernadett maga mondjon néhány szót a gyerekeknek saját alkotásaikról. Kiemelve néhány példát a sashegyis diákjaink festményeinél, grafikáinál elhangzó röpke képelemzésekből, a művésznő kedves, személyes gondolataiból: „humor, örök érvényű mondanivaló, arról, hogy nem minden a pénz…., utak, döntések előtt állunk magunk is…, a tökéletes térkitöltés, kompozíció, a dekoratív vagy meghökkentő látvány…, az expresszív vagy éppen visszafogott színhasználat, az aprólékos képkidolgozás,… illetve az egyik textiltervezés felé haladó gyermekmunkáról leolvasható filozófikus gondolat: az élet útvesztője – nem láthatjuk sem az elejét, sem a végét…).

A művésznő gyermekmunkák tiszteletét átható szemlélete, és szeretetteljes értékelő szavai akár meghatározó lépcsőfokok lehetnek kis diákjaink művészeti nevelésében.

„Próbálj odafigyeléssel mesét írni vagy festeni, rajzolni – nem azzal a szándékkal, hogy megmutasd másoknak, inkább hogy tudatosan szembe nézz önmagaddal. Igazi éned egyetlen vonalban megmutatkozik…. A mese, a rajzolás játék, hit és lélek. Mosoly mindenki lelkére. A mese gyógyír, befelé és kifelé is gyógyít.”

Ezeket a gondolatokat osztották meg az ottani tanárok, művészek és kisdiákok velünk, melyek számunkra és a további munkákra is meghatározó szemlélet lehet. Mivel a beadott pályamunkák száma iskolánként idén rendhagyó módon 30 darabra lettek maximalizálva, így a benyújtott alkotásokból házi zsűrizéssel további 17 arany minősítést osztottunk ki elsőtől 7. osztályig. A kiváló alkotásokat aranyoklevéllel és a pomázi ICO Zrt. jóvoltából rajzeszközzel is tudtuk jutalmazni, ezúttal is megköszönve azt.

További 30 gyerekmunkát jutalmaztunk elismerő oklevéllel. Minden pályamű kikerült iskolánk folyosógalériájára, a legkiemelkedőbb munkák felkerültek a honlapra, ahol mindenki megtekintheti. Gratulálunk a díjazottaknak, köszönjük a felkészítő tanároknak, hogy inspirációjukkal segítették a diákokat képzeletük különleges világába kalauzolni, az egyedi alkotásokkal iskolánk falai közé művészeti élményt varázsolni.

Hlavacska Orsolya, rajztanár

Tudósok a Sashegyiben – Dr Raátz Judit

A Magyar Tudományos Akadémia Középiskolai Alumni Programjának keretében tavasszal több híres tudós is ellátogatott intézményünkbe, hogy egy-egy előadás keretében mutassa be gimnazistáink számára a tudomány világának szépségét és lenyűgözőségét. 2022. máj. 11-én 10 órakor dr Raátz Judit főiskolai docens, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, valamint a Mai Magyar Nyelvi tanszék oktatója volt a vendégünk.

Dr Raátz Judit több kutatási területen is biztonsággal mozog, a leíró nyelvészettől a kommunikációtan át a retorikáig, miközben a diákok leginkább a tankönyvek fedőlapjáról ismerhetik a nevét. Ezúttal a tanárnő a szívéhez legközelebb eső témát, a névtant választotta ki előadása témájául. A névtan szó – köszönhetően Slíz Mariann korábbi előadásának – ismerősen csengett a diákok számára, hiszen márciusban már megismerkedhettünk az alapokkal. Akkor a Teleki-Wattay Művészeti Iskola Hangversenytermében tartott rendhagyó órán a névadás történetével foglalkoztunk. Abban a negyvenöt percben lehetőségünk volt áttekinteni a témát az ősi magyar kortól egészen napjainkig. Megtudtuk, hogy míg annak idején az ártó szellemek elkerülése érdekében gyakran adták a csecsemőnek a „Nemvaló, Mavagy” neveket, manapság már szigorú szabályok szerint választható új keresztnév a gyermekek számára.

Raátz tanárnő innen folytatta a névtanos ismeretek átadását. Slíz Mariannal egyeztetve pontosan tudta, hogy meddig jutottunk, így ő az említett mai névadási szabályokkal, illetve a névadás során figyelembe veendő szempontokkal foglalkozott az előadásán, amit szintén a Teleki-Wattay Művészeti Iskola Hangversenytermében tartott meg. Negyvenöt perces óráján megismerkedhettünk a legfrissebb statisztikai adatokkal, megtudtuk, hogy modern névadásunk milyen forrásokból táplálkozik, és tisztáztuk a legalapvetőbb kikötéseket a névválasztásnál. Érdekesség megtanultuk például, hogy hazánkban a nők női nevet, a férfiak pedig férfinevet viselnek, nincs olyan változat, amely mindkét nem esetében elfogadható lenne. Ugyancsak figyelemreméltó adat, hogy a tavalyi, hatszázhatvan névváltoztatási kérelemből csupán száztíz ment át a névellenőrző bizottság rostáján. A tanárnő előadásából kitűnt, hogy bár a nevek folyamatosan változnak, a hagyományok őrzése is állandó elemnek tűnik a névtörténetben. Ez utóbbi vonás főleg a fiúneveknél domináns.

A diákok igazán élvezték az előadást, különösen hálásak voltak a tanárnő által bemutatott konkrét példákért. Emlékezetes pillanat volt, amikor kiderült, hogy Herceg keresztnév is adható Magyarországon, de csupán akkor, ha a szülők egy bizonyos kisebbséghez tartoznak, és hogy bizony olyan is akadt tavaly, aki gyermekének a Pandémia nevet szerette volna adni, ám ezt a kérését az engedélyező bizottság elutasította.

Nagyon szépen köszönjük mind a Magyar Tudományos Akadémiának, mind a tanárnőnek a lehetőséget! Általa kicsit kézzelfoghatóbbá és mindenképp sokkal élvezhetőbbé vált tanulóink számára az egyébként száraznak és kifejezetten nehéznek tartott nyelvészet.

Tudósok a Sashegyiben – Gyarmati G. Péter

A Magyar Tudományos Akadémia Középiskolai Alumni Programjának hála, idén tavasszal több tudóst is köszönthettünk intézményünk falai között. Nem is olyan régen Dr Prószéky Gábor informatikus nyelvész látogatott el hozzánk, aki a számítógépek nyelvre, kommunikációra tanításának témájával már előkészítette a talajt az eheti előadáshoz. Ezúttal, 2022. máj. 12-én 10 órakor Dr Gyarmati G. Péter professor emeritus, matematikus volt a vendégünk. A tanár úr – aki jelenleg visszavonultan tevékenykedik, de az MTA köztestületének tagja – szakterületének számít a számítógép hálózatok biztonsági és megbízhatósági kérdéseivel való foglalatoskodás, így nem csoda, hogy hozzánk is hasonló témával, a digitális kor kérdéseivel érkezett.

Az előadásra – mivel iskolánkban nem áll rendelkezésre akkora tér, hogy mindegyik gimnáziumi osztályunk helyet kaphasson – a Teleky–Wattay Művészeti Iskola Hangversenytermében került sor. Gyarmati tanár úr könnyed stílusú előadása során a mindennapi életből vett példák segítségével tekintettük át, hogy a digitális kornak milyen vívmányi is jellemzők a 21. századra, amelyben élünk. Számos tárgy képi megjelenítésén keresztül nézhettük végig, hogy milyen fejlődés zajlott le ezen a területen az elmúlt fél évszázadban. Szó volt robotokról, drónokról, automata rendszerekről, mesterséges intelligenciáról, megtudtuk, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak az elektromos autóknak, hallottunk önvezetésről, megismerkedtünk a számítástechnika legmodernebb vívmányaival, miközben gyakoroltuk a fejben számolást, és áttekintettük a digitális kor felé vezető különböző forradalmi hullámokat. Legemlékezetesebbek talán a robotika vívmányai voltak, ahol kiderült például, hogy ma már létezik olyan Rubik-kocka is, amely képes önmagát kitekerni és összerakni. Azt is érdekes volt látni, hogy az egyes tudományterületek milyen összefüggéseket mutatnak, hiszen ez a fajta interdiszciplinaritás ráébresztette a tanulókat, hogy nem a tantárgyak a fontosak az iskolában, hanem a tudás.

A rendhagyó informatika, illetve matematika órán nagyon élvezték a diákok, hogy folyamatosan módjukban állt reflektálni a témára, miközben talán egy kicsit jobban megértették azt a kort, amelyben mindennapjaikat élik, éljük. A negyvenöt perces előadást követő órarendi órán – bár már Gyarmati Péter nélkül –, de tovább beszélgettünk a tanulókkal az általuk jól, és egyetlenként ismert digitális világ, és a tanárok által megtapasztalt analóg világ különbségeiről.

Nagyon szépen köszönjük mind a Magyar Tudományos Akadémiának, mind a tanár úrnak a lehetőséget!

Tudósok a Sashegyiben – Gyarmati G. Péter

A Magyar Tudományos Akadémia Középiskolai Alumni Programjának hála, idén tavasszal több tudóst is köszönthettünk intézményünk falai között. Nem is olyan régen Dr Prószéky Gábor informatikus nyelvész látogatott el hozzánk, aki a számítógépek nyelvre, kommunikációra tanításának témájával már előkészítette a talajt az eheti előadáshoz. Ezúttal, 2022. máj. 12-én 10 órakor Dr Gyarmati G. Péter professor emeritus, matematikus volt a vendégünk. A tanár úr – aki jelenleg visszavonultan tevékenykedik, de az MTA köztestületének tagja – szakterületének számít a számítógép hálózatok biztonsági és megbízhatósági kérdéseivel való foglalatoskodás, így nem csoda, hogy hozzánk is hasonló témával, a digitális kor kérdéseivel érkezett.

Az előadásra – mivel iskolánkban nem áll rendelkezésre akkora tér, hogy mindegyik gimnáziumi osztályunk helyet kaphasson – a Teleky–Wattay Művészeti Iskola Hangversenytermében került sor. Gyarmati tanár úr könnyed stílusú előadása során a mindennapi életből vett példák segítségével tekintettük át, hogy a digitális kornak milyen vívmányi is jellemzők a 21. századra, amelyben élünk. Számos tárgy képi megjelenítésén keresztül nézhettük végig, hogy milyen fejlődés zajlott le ezen a területen az elmúlt fél évszázadban. Szó volt robotokról, drónokról, automata rendszerekről, mesterséges intelligenciáról, megtudtuk, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak az elektromos autóknak, hallottunk önvezetésről, megismerkedtünk a számítástechnika legmodernebb vívmányaival, miközben gyakoroltuk a fejben számolást, és áttekintettük a digitális kor felé vezető különböző forradalmi hullámokat. Legemlékezetesebbek talán a robotika vívmányai voltak, ahol kiderült például, hogy ma már létezik olyan Rubik-kocka is, amely képes önmagát kitekerni és összerakni. Azt is érdekes volt látni, hogy az egyes tudományterületek milyen összefüggéseket mutatnak, hiszen ez a fajta interdiszciplinaritás ráébresztette a tanulókat, hogy nem a tantárgyak a fontosak az iskolában, hanem a tudás.

A rendhagyó informatika, illetve matematika órán nagyon élvezték a diákok, hogy folyamatosan módjukban állt reflektálni a témára, miközben talán egy kicsit jobban megértették azt a kort, amelyben mindennapjaikat élik, éljük. A negyvenöt perces előadást követő órarendi órán – bár már Gyarmati Péter nélkül –, de tovább beszélgettünk a tanulókkal az általuk jól, és egyetlenként ismert digitális világ, és a tanárok által megtapasztalt analóg világ különbségeiről.

Nagyon szépen köszönjük mind a Magyar Tudományos Akadémiának, mind a tanár úrnak a lehetőséget!

2022 - KIFIR egyeztetett felvételi jegyzék

hivatalos végeredmény (a felvételt nyertek listája)

Kirándulás Sopronban

Sopron az ország legősibb ékszervárosa. 1921. december 14-én rendezték meg azt az országgyűlést, amellyel a várost hivatalosan is Magyarországhoz csatolták. Úgy is szokták emlegetni, hogy a „leghűségesebb város”.

Utoljára 2017-ben jártam a városban, de akkor nem volt alkalmam mindent megnézni, ezért is örültem nagyon a lehetőségnek. A gimnáziumi iskolatársaimmal már hetek óta készültünk és eszméletlenül vártuk a kirándulást. Az indulás napján reggel 8:45-kor találkoztunk a Keleti pályaudvar főbejáratánál, ekkor már nagyon izgultunk, hogy vajon milyen kalandok fognak ránk várni. A vonatút rendkívül jó hangulatban telt, jókat nevettünk és beszélgettünk. Fertőszentmiklósnál szálltunk le, majd az Esterházy-kastélyhoz sétáltunk. Nagyon sok új érdekes dolgot tudtunk meg az Esterházy családról és magáról az épületről is.

Számomra meglepő volt, hogy Esterházy Antal, a család egyik tagja a mai napig ott él az egyik lakosztályban. A tárlatvezetés után ismét visszaindultunk az állomásra, majd Sopron városa felé vettük az irányt. 17 óra körül meg is érkeztünk a szállásunkra, a Soproni Szakképzési Centrum Kollégiumába. A szállással is teljesen meg voltunk elégedve. Vacsorára pizzát ettünk és hosszasan beszélgettünk. Reggel 8:30 -kor ébredtünk és 9-re el is készültünk, kezdetét vette az aznapi programsorozat. Egy csapatjátékban vehettünk részt, ami rendkívül izgalmas volt. Nekem azért is nagyon tetszett, mert nem a megszokott baráti közegünkkel voltunk egy csapatban, hanem vegyesen. Én nagyon örültem ennek, mert így más diáktársaimat is jobban megismerhettem. A játék nyertesei egy süteményezést nyertek a pomázi Maroni cukrászdában. Majd a városnézés után megebédeltünk, ezután három program közül választhattunk: bobozás, közös séta, beszélgetés és játék (csocsó, billiárd) a kollégiumban. A programok után elindultunk az állomásra és kezdetét vette a hazautazás.

A legszebb élményem az Esterházy-kastély volt, mert ennyire részletesen még nem volt lehetőségem megnézni. Az egész kirándulás egy fantasztikus élmény volt számomra. Egy eszméletlenül jó lehetőség volt, az élmények és kirándulások mellett volt alkalmunk jobban megismerni egymást. Új barátságok kötődtek, olyanokkal is beszéltünk, akikkel eddig még nem igazán. Mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy ez is egy olyan emlék, amit örökké a szívünkben fogunk őrizni.

Szokó Cintia 11. osztályos tanuló

Tovább a képekre

Elsős beiratkozás, 2022/23

Kedves Márciusi Forradalomra Emlékező Diákok és Szülők!

Balázs József beszámolója: „2022. március 11-én rendhagyó módon emlékeztünk meg az 1848-as forradalomról. Videós műsorokat készítettünk, melyek létrejöttében Horváth Mónika tanárnő és Pápai Péter tanár úr oroszlánrészt vállalt. A műsorokban a mindig eleven ötödik osztályos tanulók mellett igen lelkes gimnazisták is szerepet vállaltak. A megemlékezés mellett két játékos feladatot is terveztünk. Az iskola épületén belül kihelyezett 18 sorszámozott képet kellett a tanulóknak megkeresniük, helyes sorrendben felírniuk, és a tanári előtt lévő dobozba beledobniuk. Emellett a nagyobbak egy online kvízt is kitölthettek, mely Schnedier Szilvia tanárnő segítségével készült el. Minden résztvevő diák és kolléga munkáját ezúton is köszönöm, s a hosszú hétvégére testet-lelket felfrissítő pihenést kívánok!”

„Szeressük ezt a földet!” - Sashegyi Sándor

Tovább a képekre

Ötödikesek

Gimnazisták

Ideiglenes felvételi jegyzék, 2022/23

Az alapvető jogok biztosának felhívása a gyermekek oktatáshoz való jogának a pedagógus sztrájk alatti érvényesülése érdekében

Kedves Zeneszerető, Népdalokért Rajongó, Énekszóra Vágyakozó Diákok és Szülők,

Horváth Mónika beszámolója: „2022. március 1-én, a naptári tavasz első napján, egy év kihagyás után megtarthattuk az alsós iskolai népdalversenyt. A szép, napsütéses napon 74 dalos kedvű, ünneplőbe öltözött lány és fiú énekelte el választott magyar népdalait. A kéttagú zsűri bronz, ezüst, arany és kiemelt arany minősítésben részesítette a bátor versenyzőket, akik közül páran az Izbégen megrendezésre kerülő területi fordulón képviselik majd iskolánkat. Szeretettel gratulálunk minden résztvevőnek!”

„Szeressük ezt a földet!” - Sashegyi Sándor

Tovább a képekre

Lukács János Képzőművészeti Emlékverseny a Sashegyiben

A művészeti nevelés egyik kiemelkedő arculata iskolánknak. Több éves hagyományunk a Lukács János (egykori festőművész kollégánk) tiszteletére rendezett házi rajzverseny. Idén ez iskolánk, a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 120 éves évfordulójához is kapcsolódott.

A „Mit rejt a barlang? – Sárkányok titokzatos világa” című rajzpályázatra közel 170 pályamű érkezett be, mely által a diákok közelebb kerülhettek Sashegyi Sándor emlékéhez és a régészet világához. Egyúttal ez jó lehetőség volt a természetszeretet mélyítésére is.

Egy kollegánk így vezette be a gyerekeket helytörténetbe ágyazva a Pilis szépségeit bemutató világba:

„A pomáz környéki hegyeket, völgyeket járva számos érdekes sziklaüreget, barlangot találunk. Ilyen a Holdvilág-árok, ahol Sashegyi Sándor fő régészeti kutatásait végezte a régi magyarok legendás nyomait keresve. A ma is látható sziklába vájt titokzatos üregekben ősi kőbabát talált, melynek másolata Sashegyi sírját díszíti a pomázi református temetőben.

A Pilis hegység hatalmas barlangjai pedig régi korok félelmetes állatainak (akár sárkányok) búvóhelyei voltak, amelyek ma már kihaltak, de rábukkanhatunk még nyomaikra, csontjaikra...”

Ezt a témát dolgozták fel a diákok különféle megközelítésben. Voltak, akik az iskolánk címerében is megjelenő sárkányt és az ötágú fát használták fel inspirációként, mások leleteket, kincseket kutattak, különleges lényeket jelenítettek meg. A középiskolások pedig a „Sárkányok a nagyvárosban” téri, perspektivikus megjelenítésével foglalkoztak. Változatos technikájú pályaművek születtek (akvarellel, porpasztellel, szénnel, grafitrúddal) az első osztályosoktól egészen a 11. évfolyamig. A legszebbeket oklevéllel, illetve rajzeszközzel is jutalmazta a zsűri.

Minden pályamű kikerült iskolánk folyosógalériájára, a legkiemelkedőbb munkák felkerültek a honlapra, ahol mindenki megtekintheti.

Gratulálunk a díjazottaknak, köszönjük a felkészítő tanároknak, hogy inspirációjukkal segítették a diákokat képzeletük különleges világába kalauzolni, az egyedi alkotásokkal iskolánk falai közé művészeti élményt varázsolni.

Hlavacska Orsolya rajztanár

Tovább a képekre

A verseny díjazottjai a következők:

I. évfolyam:

 • 1. helyezett: Várszegi Zsombor 1.b
 • 2. helyezett: Révész Viktória 1.b
 • 3. helyezett: Bacsó Áron 1.b

Különdíjban részesültek: Beke Tamás, Jeges Dénes, Vida Veronika, Dobszay Lívia, Fekete Botond 1.b-sek

II. évfolyam:

 • 1. helyezett: Hegyesi Réka 2.b
 • 2. helyezett: Varró Gabriella 2.a
 • 3. helyezett: Szedlák Dorka 2.b

Különdíjban részesültek: Valentin Regőci Éva, Kurucz Csenge.

III . évfolyam:

 • 1. helyezett: Sipos Béla 3.a
 • 2. helyezett: Horváth Zoé 3.a
 • 3. helyezett: Kacsó Lóránt 3.a

Különdíjban részesültek: Daru Panka 3.a, Kazsik Zsigmond 3.b, Ádor Luca 3.b, Pozsik Donát 3.a

IV. évfolyam:

 • 1. helyezett: Jakab Lili 4.b
 • 2. helyezett: Török Elina 4.b
 • 3. helyezett: Mármarosi Dávid 4.a

Különdíjban részesültek: Fejér Mátyás 4.a, Rádli Júlia 4.b, Szakál Tibor 4.a

V. évfolyam:

 • 1. helyezett: Kazsik Abigél 5. a,
 • 2. helyezett: Lannert Balázs 5.b,
 • 3. helyezett: Balogh-Kaszala Balázs 5.a

Különdíjban részesültek: Németh Janka 5.a, Márton Hunor 5.a, Beke András 5.a, Palik Béla 5.c

VI. évfolyam:

 • 1. helyezett: Faházi Márton 6.a
 • 2. helyezett: Vörös Veronika 6.a
 • 3. helyezett: Nagy Bálint 6.b

Különdíjban részesültek: Molnár Zétény 6.b, Katyina Miklós 6.b

VII. évfolyam:

 • 1. helyezett: Huszti Janka 7.b
 • 2. helyezett: Árvai Dóra 7.a
 • 3. helyezett: Nagy Bora Gréta 7.c

Különdíjban részesült: Kiss Ilona 7.a

VIII. évfolyam:

 • 1. helyezett: Baka Luca 8.b
 • 2. helyezett: Faházi Boglárka 8.b
 • 3. helyezett: Bíró Dalma 8.b

Különdíjban részesültek: Titton Bence 8.b, Tarbuza Harmath Anna 8.a, Kis Milán 8.a

IX. évfolyam:

 • 1. helyezett: Morvai Borbála
 • 2. helyezett: Kurfis Dóra
 • 3. helyezett: Magyar Zsombor

Különdíjban részesült: Balogh András

X. évfolyam:

 • 1. helyezett: Kovács Anna
 • 2. helyezett: Keserű Klementina

XI. évfolyam:

 • 1. helyezett: Kiss Lilla
 • 2. helyezett: Dóczi Alida
 • 3. helyezett: Mosolygó Virág

Különdíjban részesültek: Kérészi Dominik, Fodor Szonja

XII. évfolyam:

 • 1. helyezett: Gujka Vivien
 • 2. helyezett: Dudás Dóra
 • 3. helyezett: Rudas Zsófia

Különdíjban részesült: Rikker Krisztina

A zsűri tagjai voltak: Hlavacska Orsolya, Seres János, Haranginé Csuta Anna.

Gratulálunk a helyezetteknek és a felkészítő tanároknak!

Középfokú felvételi eljárás - Szóbeli felvételi beosztás

Az alábbi táblázatban található a szóbeli felvételi beosztás. Kérjük, hogy a tanuló a vizsga kezdeténél 20 perccel korábban érkezzen meg!

A vizsga menete:

 • általános beszélgetés
 • a magyar/történelem tagozatra felvételizőknek egy rövid szöveg értő felolvasása
 • tételhúzás a választott tagozatnak megfelelően
  • Amennyiben mindkét tagozatunkat megjelölte, kihúzza a másik vizsgatételt is.

Kérjük, hozza magával a vizsgázó (tagozatválasztástól függetlenül) a magyar-, a történelem-, a matematika-, és az angolfüzetét!

Kérjük, figyeljenek oda biztonság szabályok betartására:

 • Szülők csak a bejáratig kísérhetik a gyermeküket.
 • Az épületben lesznek segítők, akik a vizsga helyszínére kísérik a felvételizőket.
 • A bejáratnál testhőmérsékletet mérünk és kézfertőtlenítés történik.
 • A vizsgateremben is lesz kötelező kézfertőtlenítés.
 • A vizsgatermen kívül mindenhol kötelező a maszkviselés, de ajánljuk, hogy a vizsgázó a teremben is viselje.

Sikeres vizsgázást kívánunk!

Tovább a beosztásra...

1.a Iskolakuckó - Bemutatkozás

1.b Iskolakuckó - Bemutatkozás

Frissítés

A központi írásbeli dolgozatokat január 27-én, csütörtökön 9-17 óráig lehet megtekinteni!

Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról

 • Az írásbeli vizsga 2022. január 22-én 10 órakor kezdődik a magyar nyelvi feladatlap kitöltésével (45 perc), és 11 órakor folytatódik a matematika feladatlappal (45 perc). Közötte 15 perc szünet van, amikor a tanulók elhagyhatják a vizsgatermet.
 • Kérjük, hogy 30 perccel a vizsga megkezdése előtt érkezzenek meg, tehát legkésőbb 9.30-kor! 9 óra előtt azonban az épület zárva van.
 • A vizsgázó feltétlenül hozzon magával személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt.
 • Az épületbe csak a vizsgázó tanulók léphetnek be a jogszabály szerint, így kérjük a szülőket, a kapuban búcsúzzanak el gyermekeiktől.
 • A pontos vizsgabeosztás a bejáratnál lesz feltüntetve, tanulóink segítenek az épületben való tájékozódásban.
 • Belépéskor a testhőmérséklet-mérés és a kézfertőtlenítés kötelező.
 • Az épületben kötelező a maszkhasználat, a vizsgák alatt ajánlott, de nem kötelező.
 • A vizsgatermekben maximum 10 fő tartózkodik 1,5 m távolság biztosításával.
 • Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
 • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
 • A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
 • Mindezen eszközökön és némi enni-innivalón kívül nem lehet semmi a tanuló padján, a terem kijelölt részén kell a kabátokat, táskákat, mobiltelefonokat elhelyezni.
 • Azok a vizsgázók, akik önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok miatt nem tudtak részt venni a vizsgán, a január 27-i pótnapon vizsgázhatnak.
 • Akik igazoltan Covid-fertőzés miatt nem tudtak vizsgázni sem január 22-én, sem jan. 27-én, február 4-én pótolhatják vizsgájukat. Az előző írásbeli vizsgákon alapos ok miatt meg nem jelenő vizsgázók 2022. január 28. (péntek)16 óráig elektronikus úton, írásban jelezhetik részvételi szándékukat a 2. pótnapra.
 • A tanulók a vizsga előtt és után is tájékoztatást kapnak a kiértékelt vizsgadolgozatok megtekintésének helyéről és idejéről.
 • Az SNI-s, BTM-es tanulókat igazgatói határozatban értesítettük a vizsga során nekik járó mentességekről és kedvezményekről.

Sikeres felvételi vizsgát kíván a Sashegyi!

Vissza a 2021-es archívumra...