Iskolánk COVID'19 státusza
Igazolt fertőzött: 0
Hatósági karanténban: 0
Ebédbefizetés

A következő napi ebéd lemondását reggel 8-10-ig a Polgármesteri Hivatalban, a 06-20-9125070-es telefonszámon vagy a email címen tudják megtenni.

Pomáz Város Önkormányzata,
Étkezési alszámla:
10403057-50485456-57481606
Számlavezető bank: K&H Bank

Az átutalás közleményében kérjük feltüntetni az aktuális havi kiállított számla azonosítóját, a gyermek nevét, osztályát és az iskola nevét rövidítve.

Sashegyi Sándor Alapítvány
Adószám: 19180818-1-13
Köszönjük adója 1%-át!

Igazgatóság | Pedagógusok | Gyógypedagógusok
Iskolapszichológus | Pedagógiai asszisztens | Technikai munkatársak

Igazgatóság

Szikra Petronella
, magyar
Nagy Koppány Lászlóné
, ének

, magyar

Pedagógusok


történelem

informatika

biológia-kémia
Borbély Anikó
tanító, könyvtáros
Csiszár Krisztina
tanító

tanító
Decsiné Csongrádi Luca
tanító

biológia
Duró Imre
tanulószoba

magyar

angol, testnevelés
Gomboczné Erdei Mónika
történelem, kommunikáció

tanító

néptánc

rajz

tanító, rajz

ének-zene

matematika

angol
Juhász Károly
dráma
Kodenka Istvánné
tanító

angol
Kovácsné Domokos Anita
fejlesztőpedagógus
László József
földrajz

tanító, báb
Márton Annamária
matematika, fizika

tanító

matematika

testnevelés
Nizák András
sakk
Orbánné Jávorics Judit
tanító, rajz
Országné Vajda Ágnes
tanító

tanulószoba

tanító
Pápai Péter Mátyás
matematika

történelem

angol
Révész András
rendszergazda
Rupert Vilmosné
tanító

magyar-angol
Schieszlné Tóth Irén
magyar, erkölcstan

német
Seres János Ferenc
rajz, technika

tanító
Sobjákné Dürr Erika
tanító
Szabó Istvánné
napközi

angol

magyar, angol

tanító, fejlesztőpedagógus
Szilágyi-Kardos Andrea
matematika, fizika

napközi, gyógypedagógus

tanító

angol

informatika

angol

tanító

Gyógypedagógusok

Bagolyné Geng Imola
gyógypedagógiai asszisztens
Bodnár Eszter
gyógypedagógus
Bodnár Kérolyné
gyógypedagógus
Szabó Magdolna
gyógytestnevelő

Iskolapszichológus

Pázmándi Kata

Pedagógiai asszisztens

Gál Sándorné
pedagógiai asszisztens

Titkárság

Hortváthné Ádám Erzsébet
iskolatitkár
Molnárné Varró Andrea
iskolatitkár

Technikai munkatársak

Boros Lajos
Doszkocsné Gyuriczky Tímea
Horváth Istvánné
Kállainé Richter Annamária
Kovács Gyöngyi
Mellis Lászlóné
Müller Kornél
Nagy László
iskolaőr
Strausz Bernadett
Varga Erika