Körzethatár kereső
Sashegyi Sándor Alapítvány
Adószám: 19180818-1-13
Köszönjük adója 1%-át!
Ebédbefizetés

A következő napi ebéd lemondását reggel 8-10-ig a Polgármesteri Hivatalban, a 06-20-9125070-es telefonszámon vagy a email címen tudják megtenni.

Pomáz Város Önkormányzata,
Étkezési alszámla:
10403057-50485456-57481606
Számlavezető bank: K&H Bank

Az átutalás közleményében kérjük feltüntetni az aktuális havi kiállított számla azonosítóját, a gyermek nevét, osztályát és az iskola nevét rövidítve.

Iskola-egészségügyi szolgálat

Az iskolaegészségügy munkatársai preventív tevékenységüket az oktatási intézményeiben végzik a 6-18 éves korosztály körében. Az Iskola-egészségügyi Szolgálatot Pomáz város Önkormányzata működteti a Szociális Szolgáltatási Központ keretein belül.

Az iskola – egészségügyi feladatokat egy főállású iskolavédőnő és a egy gyermek háziorvos látja el - helyettesítéssel - az iskolában.

Iskola-egészségügyi rendszer munkatársai

Iskolaorvos: dr. Juhász-Keglovits Klára

Iskolavédőnő: Kúthyné Sóti Mária (alsó tagozat)

dr. Temesiné Estermann Andrea (felső tagozat és gimnázium)

A szolgálat tevékenységi körébe tartozik a gyermekek, tanulók egészségi állapotának szűrése, követése, alkalmassági vizsgálatok elvégzése, közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása, elsősegélynyújtás, részvétel a nevelési-oktatási intézmények egészségnevelő tevékenységében valamint környezet egészségügyi feladatok megoldása.

Részletesen:

 • a tanulók orvosi, és védőnői vizsgálata és a fokozott ellenőrzésre szorultak gondozásba vétele,
 • védőoltások beadása,stb.
 • testnevelési csoportbeosztás elkészítése,
 • sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi teendők ellátása,
 • ambuláns betegellátás az iskolaorvosi rendelőben,
 • részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben (tanórák,tematikus napok,vetélkedők),
 • tisztasági vizsgálat

A tanév folyamán  kötelezően a 2. 4. 6. 8. évfolyam belgyógyászati és érzékszervi szűrése folyik, illetve 1. évfolyamon orthopédiai elváltozások kiszűrésére, testsúly / testmagaság ellenőrzése, fiúknál rejtett heréjűség, fitymaszűkület ellenőrzésére kerül(het) sor. A szűrés eredményéről a Kréta Iskolaegészségügyi rendszeren keresztül kapnak értesítést. Amennyiben valamilyen elváltozás gyanúja felmerül, a tanulót a gyermek háziorvosához irányítjuk vagy szakorvosi beutalóval látjuk el. Nagyon fontos, hogy a diákok minél hamarabb keressék fel a szakrendelőt !!! Beutalás esetén kérjük, hogy a vizsgálat eredményéről emailben vagy lelet bemutatásával tájékoztassanak ! A vizsgálati eredmények alapján gondozásba vesszük a tanulót, nyomon követjük egészségi állapotának változását.

A szűrővizsgálat elemei:

 • testtömeg és testmagasság mérése (elhízás, kóros soványság)
 • mozgásszervek vizsgálatata (lúdtalp, gerincferdülés…)
 • vérnyomásmérés (magas vérnyomás)
 • szív és tüdő vizsgálata
 • látásvizsgálat (látásélesség, kancsalság)
 • színlátás vizsgálata (színtévesztés)
 • golyva szűrése tapintásos módszerrel,
 • hallásvizsgálat (halláskárosodás kiszűrése)

Egészségfejlesztés

Az iskolai környezeti nevelés fontos és elengedhetetlen része az egészségnevelés. Ennek során

 • az iskolai élet mindennapos gyakorlatában – az iskola üzemeltetésében, fenntartásában – gondoskodunk az iskolában dolgozók és tanulók egészségéről
 • másrészt az iskolák tantervében, tanítási gyakorlatában szerepet kapnak az egészségre, az egészség megőrzésére vonatkozó ismeretek, fogalmak, adatok és összefüggések. Ehhez a programhoz kapcsolódva iskoláinkban az adott életkornak megfelelő, a tantervbe illeszkedő egészségnevelő előadásokat tartunk.

Az alább megadott témakörökből évfolyamonként az adott korosztály életkorának megfelelően, az osztályfőnökökkel egyeztetve, az iskolapszicholóhussal, iskolai szociális segítővel együttműködve tartunk egészségnevelő órákat.

Témakörök:

 • közösségépítés
 • egészséges életmód (étrend, sport)
 • káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, kábítószer)
 • személyi higiénia (fogmosás, kézmosás)
 • családi életre nevelés (barátság, szerelem, szexuális kapcsolatok)
 • elsősegélynyújtás, balesetek megelőzése
 • döntések és következményeik

Adatkezelési tájékoztató megtekintése, letöltése

Kampányoltási rend

6.osztályban a tanulók MMR újraoltásban (élő, gyengített kanyaró-mumpsz-rubeola vírust tartalmazó vakcinával) és Diphtéria-tetanusz-pertussis emlékeztető oltásban részesülnek.

7.osztályban tanulók Hepatitis B (májgyulladás) elleni védőoltásban részesülnek. Az immunizálás 2 oltásból áll, amit 6 hónapos különbséggel kapnak a tanulók.

Ha gyermeke már részesült Hepatitis B (Engerix-B) vagy Hepatitis A és B (Twinrix) elleni kombinált oltásban kérjük írásban jelezze felénk az oltási dokumentáció bemutatásával !

Jelenleg minden tanuló számára (lányoknak, fiúknak is) 7.osztályban lehetőség van az ingyenesen biztosított,nem kötelező méhnyakrák (HPV) elleni védőoltás felvételére is. Az oltás igényléséről külön nyilatkozatot kell majd tenni. Az oltás két részletben történik 5-7 hónapos eltéréssel.

A fentiekben leírtakat a vonatkozó jogszabályok alapján végezzük:

 • 26/1997. (IX. 3.) 3. számú NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
 • 51/1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról
 • 18/1998 (VI.3) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
 • 1997. évi CLIV (egészségügyi) törvény
 • 12/2004 EÜ. M rendelet a módosításról
 • 67/2005 EÜ. M rendelet módosításról