Körzethatár kereső
Sashegyi Sándor Alapítvány
Adószám: 19180818-1-13
Köszönjük adója 1%-át!
Ebédbefizetés

A következő napi ebéd lemondását reggel 8-10-ig a Polgármesteri Hivatalban, a 06-20-9125070-es telefonszámon vagy a email címen tudják megtenni.

Pomáz Város Önkormányzata,
Étkezési alszámla:
10403057-50485456-57481606
Számlavezető bank: K&H Bank

Az átutalás közleményében kérjük feltüntetni az aktuális havi kiállított számla azonosítóját, a gyermek nevét, osztályát és az iskola nevét rövidítve.

„Szeresd ezt a földet.”
Sashegyi Sándor

Bemutatkozás

Pomázon az állami népiskola épületét 1901 nyarán kezdték el építeni. A hét tantermes iskolában szeptember 15-én már megkezdték a tanítást. A tanévben 429 tanuló iratkozott be az iskolába, és hat tanulócsoportban foglalkoztak a diákokkal. A tantestület hat főből állt. 1903-ban a tanulói létszám jelentősen megnőtt, 461 fő. Az akkori I. sz. Általános Iskola, 1964-től Általános Iskola és Gimnázium, Pomáz néven működött, a környező településekről (Csobánka, Pilisszentkereszt) is ide irányították a gimnáziumba jelentkezőket. A Mátyás király utcai iskola elkészülte után a másik két iskolának összevonását tervezték. Az 1981/82-es tanévtől a Beniczky utcai iskola az alsó, az Iskola utcai iskola épülete a felső tagozatosoknak adott helyet. 1990-ben a két iskola szétvált, ősszel döntés született a Sashegyi Sándor név felvételéről, 1991. márciusban került sor a névadó ünnepségre. Az iskola nemrég ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját.

A Pomázi Állami Népiskola

Intézményünkben közel 600 diák tanul. Az általános iskolai képzés mellett 2006 óta középiskolai képzés is folyik. Ekkor egy PHARE-pályázatnak köszönhetően iskolánk épületét teljesen felújították, és egy szinttel megemelték.

Alapító okiratunk alapján vállaljuk a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált oktatását az általános és a középiskolában egyaránt. A szakértői papírral rendelkező tanulók fejlesztését gyógypedagógusaink biztosítják.

A pedagógiai programunkban is megjelenő specialitásunk első osztálytól a sakkoktatás, kiemelten a művészeti- illetve az angol nyelv oktatása is, mely utóbbit negyedik osztálytól évfolyamonkénti hármas csoportbontásban biztosítjuk. Az angol mellett a technika, az informatika és a matematika tantárgyat is bontott csoportokban oktatjuk lehetőségeinkhez mérten.

Intézményünkben önálló könyvtár segíti tanulóink felkészülését. Informatikatermünkön kívül a középiskolai termeinkben rögzített projektorok és számítógépek biztosítják a korszerű oktatás lehetőségét.

Hagyományaink közé tartozik az adventi és a tavaszi jótékonysági gálánk, melyeken tanítványaink lépnek fel. Karácsony és húsvét előtt kézműves játszóházat szervezünk tanítványainknak. Év végén pedig a Sashegyi nap jelent különleges eseményt a gyerekeknek. A tanév során bármely területen kiemelkedő eredményt elért tanítványainknak év végén jutalomnapot tartunk, így köszönve meg nekik iskolánk hírnevének öregbítését.

A tanév során sok iskolai szaktárgyi versenyt szervezünk. Minden évben eredményesen szerepelünk a városi versmondó versenyen, illetve az általunk szervezett városi népdaléneklési versenyen is. Évtizedek óta mi vállaljuk a területi/tankerületi Szép magyar beszéd verseny rendezését. Évek óta februárban nagy szeretettel várjuk a tankerület 7.-8. osztályos diákjait rajzversenyünkre.

A tehetséggondozás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatásra, a lemaradó diákok korrepetálására.

Sashegyi Sándor

Sashegyi Sándor, 1900-ban Budapesten született, pomázi autodidakta régész. Négy nyelven beszélt, gyermekkorától fogva érdeklődött a történelmi múlt iránt. Hét éves korában egy, a Holdvilágárokba tett családi kirándulás során a betemetett sziklafal előtt így kiáltott fel: "Én életre hívlak!". Életét a régmúlt emlékeinek feltárásának szentelte, valamennyi kutatása közül a legtöbb figyelmet a Holdvilágárok titkainak felderítése kapta. Kora-középkori krónikák leírásaira alapozva feltételezte, hogy Árpád fejeldelem sírkamráját rejti a nagy faragott sziklafal térsége. Régészeti kutatásait a második világháború és 1958. június 30-án bekövetkezett halála miatt nem tudta befejezni. Az 1960-ban indított ásatások igazolták, hogy a Holdvilág-árok helyén valaha középkori település állott. Árpád fejedelem sírkamrájának helyét máig rejtély övezi, mert a régészeti kutatásokat az 1960-as években nem tudták folyatni és azóta sem sikerült minden kétséget kizáróan igazolni Sashegyi sejtéseit.

Sashegyi Sándor

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a régészeti feltárások során végzett odaadó fáradtságos munkájának elismeréseként Pomáz Posztumusz Díszpolgára kitüntetést adományozott neki!