Körzethatár kereső
Sashegyi Sándor Alapítvány
Adószám: 19180818-1-13
Köszönjük adója 1%-át!
Ebédbefizetés

A következő napi ebéd lemondását reggel 8-10-ig a Polgármesteri Hivatalban, a 06-20-9125070-es telefonszámon vagy a email címen tudják megtenni.

Pomáz Város Önkormányzata,
Étkezési alszámla:
10403057-50485456-57481606
Számlavezető bank: K&H Bank

Az átutalás közleményében kérjük feltüntetni az aktuális havi kiállított számla azonosítóját, a gyermek nevét, osztályát és az iskola nevét rövidítve.

A Sashegyi Sándor Alapítványról

Alapítványunk legfőbb célja 1991 óta a sashegyis diákok támogatása.

Fő célkitűzésünk, hogy a rendelkezésünkre álló pénzeszközöket az iskola tárgyi eszközállományának javítására, megújítására fordítsuk, segítsük az iskolát abban, hogy a pedagógiai program stratégiai célkitűzései megvalósulhassanak, javuljon az oktatás színvonala, a szabadidős tevékenységek a sashegyisek ismereteit bővíthessék. Alapítványunk segíti a rászoruló tanulókat, az arra érdemeseket jutalmazza.

Alapítványunk bevételei 2023-ben:

 • pályázatokból befolyt összeg: 150000 Ft
 • szülőktől érkező adományok: 1118000 Ft
 • Gálák bevétele: 660000 Ft
 • Személyi jövedelemadó 1 % felajánlások: 870573 Ft
 • MTA Alumni program: 400000 Ft
 • használt sütőolaj gyűjtésből: 6600 Ft
 • elektronikai hulladékgyűjtésből: 80000 Ft
 • papírgyűjtésből: 90000 Ft

összesen: 3 375 173 Ft

A következő programokat és beruházásokat hajtottuk végre 2023-ban:

 • okosterem-angol nyelvi terem kialakítására: 1341450 Ft
 • Sashegyi Napra (programok támogatása): 150000 Ft
 • év végi jutalomkönyvekre: 210000 Ft
 • osztálykirándulások támogatása (egyéni kérelmek): 100000 Ft
 • karácsonyi támogatások: 150000 Ft
 • Sashegyi Katedra díj: 50000 Ft
 • Sashegyis tanuló támogatása: 916000 Ft
 • Játszótér felújítása (2024 tavaszán fog megvalósulni): 852000 Ft
 • terembérleti díjak: 338000 Ft (szalagavató, gálák)

összesen: 4 107 450 Ft

Nagyon sok tervünk van a következő évre is, melyeket a gyermekek érdekében szeretnénk megvalósítani az iskolában. E célokat nem tudnánk elérni a szülőktől érkezett adományok, a szülők és támogatók személyi jövedelemadó 1 %-ának, valamint az alapítvány munkáját segítő diákok, szülők és pedagógusok áldozatos munkája nélkül. Köszönjük mindenkinek!

számlaszámunk: 10900035-00000008-02260123

adószámunk: 19180818-1-13

2024.01.26., Kapin Györgyné kuratóriumi elnök sk.

Tisztelt Szülők, és Támogatóink!

2016-ban rekordösszegű támogatás érkezett adójuk 1%-ából, 770 015 Ft.

Ezt a támogatást teljes egészében a játszótér építésére fordítottuk, amellyel a hátsó udvar átépítését tettük lehetővé. Ez a tér most már kifogástalan állapotban fogadja az alsós kisdiákokat.

Az udvaron külső, fedett foglalkoztató, kemence, játszótér nyújt önfeledt kikapcsolódást.

Köszönjük a felajánlását és számítunk a további támogatásra is!

Kapin Györgyné, a Sashegyi Sándor Alapítvány elnöke
2017. június 19.

MEGÚJULT A SASHEGYI ALAPÍTVÁNY!!!

A Sashegyi Sándor Alapítvány negyed százada igyekszik szebbé-jobbá tenni a Sashegyi Iskola mindennapjait, diákjai életét. Az új év a kuratórium megújulását is hozta, megköszöntük Mészáros Alpár és Golub Athanászné hosszú évek óta tartó segítő munkáját.

Az új kuratórium tagjai: Barta Éva, Óváryné Herpai Dóra és Kapin Györgyné. Kiemelt célunk, hogy folytatva az alapítók szándékát, mindent megtegyünk azért, hogy iskolánk fejlődjön, a rászoruló diákjainkat támogassuk, programokkal színesítsük, anyagiakkal biztosítsuk a mindennapi munkát. Eddig is sokan ajánlották fel támogatásukat, amit nagyon köszönünk. Arra biztatjuk minden itt tanuló diákunk szüleit, illetve volt tanítványainkat vagy az iskolához kötődő pomáziakat, hogy ajánlják fel alapítványunk számára adójuk 1 %-át! Az idén az iskolaudvart szeretnénk rendbe tenni, új játszóteret álmodtunk. A régi már használhatatlan és veszélyes volt, nagy örömöt jelentene diákjainknak az új tér mielőbbi birtokba vétele.

Számítunk a további segítségükre és így Önökkel közösen megvalósíthatjuk terveinket!

Kapin Györgyné
a kuratórium elnök