Körzethatár kereső
Sashegyi Sándor Alapítvány
Adószám: 19180818-1-13
Köszönjük adója 1%-át!
Ebédbefizetés

A következő napi ebéd lemondását reggel 8-10-ig a Polgármesteri Hivatalban, a 06-20-9125070-es telefonszámon vagy a email címen tudják megtenni.

Pomáz Város Önkormányzata,
Étkezési alszámla:
10403057-50485456-57481606
Számlavezető bank: K&H Bank

Az átutalás közleményében kérjük feltüntetni az aktuális havi kiállított számla azonosítóját, a gyermek nevét, osztályát és az iskola nevét rövidítve.

Étkezéssel kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők!

Szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy a következő tanévkezdéskor milyen feltételek szerint tudjuk biztosítani a speciális/diétás étrendeket.

A következő dokumentumokra lesz szükségünk az alábbiak szerint:

- Egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolás (az EMMI (2014/37) rendeletnek megfelelően: net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400037.emm)

A szakorvosi igazolások a kiállítástól számított egy évig érvényesek (kivéve, ha a szakorvos másként nem rendelkezik, vagy időközben változik a gyermek diétája). Más szakorvosok által kiállított igazolást vagy háziorvosi (gyermekorvosi) igazolást 3 hónapig tudunk elfogadni, így ezt javaslom augusztusban elküldeni a megadott időpontok figyelembevételével.

- Helyesen, hiánytalanul kitöltött szülői/gondviselői vagy fogyasztói nyilatkozat. Az aktuális formanyomtatványok megtalálhatóak cégünk honlapján, melyet az alábbi linken érhetnek el: www.hungast.hu/oldalak/specialis_etrendet_igenylo_adatlap

A fent leírtaknak megfelelően tudjuk csak elfogadni a fenti dokumentumokat, amelyek megléte elengedhetetlen a diétás étkezés biztosításához. Ahhoz, hogy az első tanítási napon tudjuk már biztosítani a leendő étkezők számára a megfelelő diétás/speciális étrendet, a dokumentumoknak 2024.08.23. péntekig be kell érkezniük hozzánk. Amennyiben eddig nem érkeznek be a szükséges papírok, akkor már csak 2024.09.09. hétfőtől tudjuk majd biztosítani a diétás étkezést. Vegyék figyelembe, hogy ezt követően a diétás étkezők rendszerbe való felvétele a már megszokottak szerinti 2-3 munkanap átfutással történik.

A jelenlegi étkezőink esetében is szükségünk van új szakorvosi igazolásra, amennyiben az szeptemberig lejár. Esetükben csak diétaváltozáskor szükséges új szülői/fogyasztói nyilatkozatot kitölteni.

HunGast

Tisztelt Szülők!

"A köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről" szóló 145/2021 (III.27) számú kormányrendelet szerint az iskolák 2021. április 19-től fognak a rendes munkarendben működni. Ezek alapján az április 7 és 18 közötti időszakban továbbra is érvényben maradnak a digitális oktatás időtartamára vonatkozó rendelkezések az étkezéssel kapcsolatban is, az alábbiak szerint:

Az előre csomagolt ételt az iskola tálalókonyhájáról 11 és 14 óra között lehet elvinni.

Az étkeztetés iránti igényt a gyermekétkeztetés igénylésére és lemondására irányadó szabályok szerint, azaz a tárgynapot megelőző munkanap 9 óráig a címen e-mailben, vagy SMS-ben a 06-20/912-5070-es telefonszámon számon tudják megrendelni az étkezést. A megrendelés másik módja, hogy az online szülői felületen - ugyfelkapu.eper.tv - 10 óráig törlik a lemondott napokat az 'Étkeztetés / Egyéni rendelés, lemondás' menüpontban lévő listából, így a következő napi étkezés megrendeltnek minősül.

Aki nem igényli gyermeke részére az étkeztetés biztosítását annak külön teendője nincs az erre az időszakra való étkezés-lemondással kapcsolatban. (A hivatkozott - 2021. április 7. és 18. közötti - időszakra minden étkezőnek törölve lett a megrendelése.)

Pomáz, 2021. március 30
Leidinger István, polgármester